Titlul proiectului: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI DENEROCON SRL PRIN DEZVOLTAREA
UNEI NOI ACTIVITĂȚI
Numele beneficiarului SC DENEROCON SRL
Cod MySMIS 136645
Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est”  
Valoarea totală a proiectului: 1.992.774,71 RON
Valoarea finanțării nerambursabile: 1.427.242,65 RON
Perioada de derulare a proiectului:       
01.01.2020-31.12.2023
 
Proiectul „ CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI DENEROCON SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI NOI ACTIVITĂȚI”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către SC DENEROCON S.R.L. și a avut ca obiective specifice:
 
·      Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii în domeniul de activitate 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate și achiziționarea de active corporale (echipamente/utilaje tehnologice) și active necorporale;
·      Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor, respectiv introducerea unor metode specifice pentru minimizarea deșeurilor în perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate a proiectului; 
·      Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 7 persoane, dintre care cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate și adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități, respectiv amenajarea a două locuri de parcare destinate acestor persoane.
 
 
Prin realizarea obiectivelor specifice mai sus menționate, s-a adus  o contribuție la realizarea obiectivului general al POR 2014 – 2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.
Rezultatele obținute :
 
· 1 unitate nouă creată pentru fabricarea produsului – GEAM TERMOPAN, până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.
· Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă  a deșeurilor, respectiv introducerea unor metode specifice pentru minimizarea deșeurilor, în perioada de implementare a proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.
· 7  locuri de muncă nou create în perioada de implementare a proiectului și asigurarea egalității de șanse prin angajarea a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare a proiectului; Infrastructura adaptată la persoane cu dizabilități la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, respectiv amenajarea a două locuri de parcare.
 
Proiectul s-a implementat în localitatea Suceava, str. Constantin Moraru nr.5.
 
 
S.C. DENEROCON S.R.L.