Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava este implicat, în perioada septembrie 2018 – august 2020, într-un parteneriat de schimb interşcolar la nivel european, în cadrul proiectului Erasmus+ "Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible" (APPS Asap), coordonat de un liceu din Italia şi finanţat de Uniunea Europeană. Școlile partenere în acest proiect sunt:Istituto D'Istruzione Superiore Francesco Ferrara, Mazara Del Vallo - Italia, OOU Goce Delcev, Kavadarci - Macedonia (FYROM), Neringos gimnazija, Neringa - Lituania şi Turisticko ugostiteljska skola, Split - Croaţia.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă familiarizarea elevilor cu instrumentele oferite de internet şi conţinuturile multimedia, evaluarea, exploatarea şi folosirea în siguranţă a resurselor web.
În perioada 14 – 18 ianuarie 2019, liceul din Split, Croaţia, a organizat prima întâlnire transnaţională a proiectului, la care au participat şi trei cadre didactice şi şapte elevi de la Colegiul Economic. Pe parcursul celor cinci zile de activităţi, elevii au descoperit modalităţi inovatoare de a prezenta conţinutul, de a colabora şi de a îmbunătăţi procesul de învăţare prin intermediul instrumentelor web 2.0: Prezi, Kahoot şi Glogster.
Activităţile de învăţare au fost îmbinate cu cele sportive, de explorare a naturii şi a culturii croate, precum şi cu vizitarea unora dintre cele mai impresionante obiective turistice de pe coasta Dalmaţiei, inclusiv monumente din patrimoniul UNESCO: Palatul lui Diocleţian şi medievalul Split, oraşul vechi Dubrovnik, Sinjska alka.
Experienţa a avut multiple rezultate: cunoaşterea altor culturi, colaborare internaţională, perfecţionare personală, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză, însuşirea de noi cunoştinţe, noi metode de învăţare, valorificarea preocupării cadrelor didactice pentru inovarea didactică prin strategii şi metode de predare activă şi participativă, exemple de bune practici didactice. Vizitarea ţării partenere şi activităţile desfăşurate într-un mediu multicultural au oferit elevilor prilejul de a se familiariza cu alte contexte sociale şi de a dezvolta atitudini pozitive, bazate pe respect şi toleranţă, faţă de celelalte culturi.
 
Coordonator proiect,
Prof. Mihaela Anton