Bucuria cu care un număr mare de membri ai cenaclului „Nectarie” s-au reîntâlnit sâmbătă, 30 aprilie, la Vama, după câteva luni de stagnare impusă de pandemie, a demonstrat încă o dată că suntem un grup de prieteni uniți prin dragostea pentru cuvânt, prin prețuirea unor valori care ne definesc, un grup care a învins un timp neprielnic dedicându-se scrisului, văzut și ca o terapie a sufletului. Ne-a acompaniat un soare blând de prmăvară și spendoarea florilor de magnolie răsfățându-se în părculețul din fața Primăriei.

 Președintele executiv, scriitorul Ioan Mugurel Sasu, a avut multe să ne spună. Ne-a prezentat un coleg nou venit, Dumitru Munteanu, din Stroiești, o persoană pasionată de scris, de etnografie (a amenajat acasă un muzeu de profil), de numismatică, de filatelie, ș. a. Printre scrierile sale se remarcă Monografia satului Stroiești de la obârșia Șomuzului” și , spre lauda sa, se ocupă de promovarea copiilor cu rezultate bune la școală, prin instituirea unui premiu ce poartă numele primului ctitor de școală, „Pr. Nicu, cavaler de Popovici” ce se atribuie în fiecare an primilor trei clasați prin rezultatele obținute la sfârșitul anuli școlar. Au fost remarcate aparițiile în presă - în Crai nou, Luceafărul de Vest (Timișoara), Monitorul bucovinean (Hliboca, reg. Cernăuți), în revistele Moldova literară, Însemnări bucovinene, ș.a. Recenzii ale revistei cenaclului „Surâsul Bucovinei” au apărut în Germania și în Crai nou. Pe adresa cenaclului s-au adunat multe invitații pentru colaborări. Notăm câteva dintre entitățile culturale care au lansat asemenea provocări: Asociația Poeților Mondiali, Academa Literaturii Mondiale și Asociația Literară RA-LIBRIS, Festivalul Internațional de Literatură Umoristică„ All-Umor” de la Alba Iulia, Festivalul Național „Eterna epigramă”- Cluj-Napoca, Festivalul de Grafică și literatură umoristică „ Umor la Gura Humorului” ș. a. S-au clarificat probleme legate de viitorul număr al revistei, despre următoarele ședințe de cenaclu, despre concursul anual al revistei. Momentul de istorie a stârnit dezbateri aprinse, fiind luate în discuție„ Relațiile NATO-Rusia” (col. r. Ioan Abutnăriței), Tezaurul României, dar și Relația Rusia -Ucraina (prof. Ion Cernat). A fost o bună deschidere pentru scriitorul Gheorghe Solcan pentru a recita poemul„ Ascultă imnul” căruia i-a stabilit drept motto „Deșteaptă-te, române!”. Jenica Romanică a scris în perioada pandemiei două cărți: „Vorbește-mi despre fericire” și „La Rai… pe-un picior de plai” (proză scurtă și jurnal), a căror lansare va avea loc pe 5 mai la Biblioteca Municipală „ G. T. Kirileanu” din Vatra Dornei, la care sunt invitați toți colegii și iubitorii de literatură. Poet popular foarte talentat, Ionel Orșivschi ne-a impresionat cu poemul de factură patriotică „Necaz”. Cunoscuta epigramistă și poetă Cătălina Orșivschi a publicat în anul trecut patru volume (poezie lirică, poezie umoristică, poezie pentru copii). Ne-a delectat cu „Balul primăverii” din volumul dedicat copiilor și cu câteva poeme patriotice dedicate Mănăstirilor Voroneț și Putna. Dumitru Munteanu a citit câteva epigrame, unele de strictă actualitate. Radu Stancu s-a referit la educație, Mihaela Drelciuc, mai pesimistă, ne-a mărturisit despre temele scrierilor sale (nu reușește întotdeauna să se elibereze prin scris), importantă este voința, am spune noi. Valerian Bedrule, în dezacord cu unele opinii despre poezia modernă, citește un interesant poem „Ca fumul de țigară”. Vasile Cristea ne-a propus rondelul „S-a adunat atât de multă zgură” și epigrama „Concurs literar”, iar Traian Nistiriuc ne-a dăruit câte două cărți, un recent roman al său și un volum semnat de regretata Aurora Sârbu. În memoria acesteia, a recitat trei poeme: ”Mereu spui”, ”Castel de vis” și ”Cupidonica 21”. Mărturisind că scrisul este o formă de terapie, Luminița Reveica Țăran citește poemul „În vreme de război”. Costică Tâmpescu reiterează dragostea sa pentru poezie (pe care doar o recită, de data acesta din Esenin) și își exprimă regretul pentru disoluția valorilor satului românesc. Personal, am prezentat activitățile ASATD desfășurate în această perioadă (cafenele literare, premii, apariții și lansări de carte) și am exprimat un gând pentru neuitata poetă, prietena noastră, a tuturor, Carmen Veronica Steiciuc. Ne-a bucurat debutul în volum al colegului nostru, Florentin Cauc („Lumini și umbre” - poezie) și pentru că nu a putut fi prezent, a fost reprezentat de concitadinul său, Gheorghe Solcan, care a prezentat volumul (și ni l-a dăruit tuturor) și a lecturat câteva epigrame.

Dincolo de căldura reîntâlnirii, s-a conturat o realitate benefică. Nimeni nu a abandonat lectura, scrisul, frumusețea și puterea cuvântului s-au dovedit a fi tovarăși de cursă lungă.

Paraschiva Abutnăriței, membru UZPR