La Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava s-a deschis expoziția „Armonii de toamnă”, expoziţia de grup a profesorilor de artă plastică din judeţul Suceava. Conceptul expozițional „Armonii de toamnă” reprezintă o împletire armonioasă dintre pictură și grafică.Expoziția poate fi vizitată până pe 21 septembrie. Vizitatorii au posibilitatea ca timp de câteva săptămâni să vadă la Galeria de Artă „Ion Irimescu” creaţiile dascălilor de  arte plastice/arte vizuale, intrarea la eveniment fiind liberă.După cum ne-a spus inspectorul școlar pentru arte, prof. Loredana Ceică, acest eveniment artistic urmăreşte promovarea şi susţinerea cadrelor didactice cu activitate în domeniul artelor vizuale, fiind dovada preocupărilor artistice de dată recentă a profesorilor de arte plastice / arte vizuale din județ.

 

Expozanți

Tematica expoziției este variată (naturi statice, compoziții, peisaje, portrete). Pe simezele Galeriei de Artă „Ion Irimescu” expun artiştii Cătălin Alexandru Chifan, Oana Chilariu Moruz, Ana Maria Ovadiuc AMO, Sergiu Grapă, Chinchișan Oana Adriana, Alin Constantin Agape, Loredana Mihaela Ceică, Laura Ujeniuc, Ancuța Monica Drăgoi, Florența Paveliuc, Răzvan Horobeț, Ioana Ducra, Dimitrie Roman, Iulia Niță, Simona Mera, Florin Batîr Rusu, Georgiana Zalețchi, Adrian Grosari, Loredana Horodinca. „Fiind absolvenți ai universităților de artă (artiști profesioniști) și dascăli, aceștia expun din dorința de a fi un exemplu pentru elevii cărora le predau”, a mai completat inspectorul școlar pentru arte Loredana Ceică, care a înființat grupul „Dascăl și artist”, ce are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne, precum și ale unor valori deja consacrate.

 

„Dascăl și artist”

Gruparea „Dascăl și artist” implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii, dar și proiecte educaționale destinate tuturor grupelor de vârstă. Profesorii de arte și-au propus să acționeze, prin forme și modalități specifice pentru promovarea și protecția artelor plastice: să organizeze expoziții în diverse galerii de artă, precum și activități specifice pentru a face cunoscute în țară și străinătate lucrările de artă plastică; să promoveze evenimentele artistice prin producție editorială (albume de artă, cataloage, broșuri), înregistrări video, târguri, simpozioane etc.; să editeze publicații de specialitate și informare în domeniul artelor plastice; să sprijine activitatea și acțiunile de debut ale tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ din domeniul artistic; să participe la tabere de creație și activități conexe; să creeze o bază de date și un sistem informațional accesibil membrilor grupului, atotcuprinzător pentru domeniul artelor vizuale; să încheie parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară, din străinătate și cu instituții publice.