Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează împreună cu alte universități un proiect transfrontalier intitulat ”New Energy Solutions in Carpathian area – NESiCA”. Proiectul face parte din programul comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 „Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”, având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării râurilor.

USV participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice - Slovacia, Universitatea din Nyíregyháza - Ungaria și Universitatea Națională Uzhgorod - Ucraina, iar ca obiectiv general proiectul asigură promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru state.

Scopul acestui proiect este de a asigura creșterea nivelului de conștientizare, competențe și abilități în tehnologii bazate pe surse regenerabile de energie și intervenții în domeniul eficienței energetice între comunități și instituții. Impactul pe termen mediu va duce la creșterea ponderii resurselor regenerabile de energie în comunități, în producția și consumul de energie, iar pe termen lung va conduce la reducerea emisiilor în atmosferă.

Se vor înființa astfel centre și laboratoare specializate în inovare, în fiecare regiune transfrontalieră țintă, pentru asigurarea monitorizării energiei, creșterea eficienței energetice, integrarea surselor regenerabile de energie, oferind sprijin atât pentru comunități, cât și pentru studenți sau absolvenți de studii superioare. În ceea ce privește USV, ea va beneficia de laboratoare de energie înființate pentru comunitățile din Suceava, care vizează soluții pentru monitorizarea energiei, dezvoltarea de concepte și soluții noi pentru comunitățile pilot. Laboratoarele vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație și cu standuri educaționale moderne, pentru instruirea membrilor comunităților participante la acest proiect.

Prin implementarea proiectului, se dorește obținerea unei situații regionale îmbunătățite în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor mediului în zona transfrontalieră Suceava – Maramureș - Satu Mare, datorită soluțiilor energetice eficiente și inovatoare din comunități, furnizate ca urmare a cooperării cu universitățile și instituțiile competente din program. Coordonatorul proiectului din partea universității sucevene este șeful de lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, care declară că se va avea în vedere dezvoltarea conceptului de Join Energy și a unei platforme web pentru câte trei comunități din fiecare regiune, studenți și cadre didactice.