Luni, 27 februarie, în Aula Colegiului Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni, a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului „Educaţia outdoor – o educaţie pentru viitor”, implementat de Colegiul Naţional „Nicu Gane”, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Preuteşti şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 1.730.073,95 lei, din care valoarea cofinanţării UE este de 1.695.472,43 lei.

Proiectul se derulează până pe 14 noiembrie 2023 şi îşi propune organizarea unui program de educaţie în sistem outdoor implementat în cele trei şcoli partenere cu implicarea a 36 de cadre didactice (câte 12 profesori din fiecare şcoală parteneră) şi a 321 de elevi (121 de elevi de la Şcoala Preuteşti, 100 de elevi de la Şcoala „Nicolae Stoleru” Baia şi 100 de elevi de la Colegiul „Nicu Gane”).

Acest program educaţional este axat pe trei componente cheie: formarea acreditată a cadrelor didactice în domeniul educaţiei non-formale în sistem outdoor; organizarea unui program de educaţie non-formală în sistem outdoor bazat pe meşteşuguri, cultură, sport şi drumeţii şi educaţie ecologică în sistem outdoor.

Scopul conferinţei de lansare a fost de a prezenta calendarul de activităţi în sistem outdoor care va fi derulat în cele trei şcoli partenere şi modalitatea de desfăşurare a acestora astfel încât implementarea acestui proiect să aibă ca rezultat reducerea şi prevenirea abandonului şcolar la nivelul acestor unităţi de învăţământ.

Managerul de proiect, profesorul Ioan Caulea, ne-a declarat: „Prin derularea acestui proiect se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice şi creşterea calităţii serviciilor educaţionale, stimularea elevilor pentru menţinerea unui stil de viaţă activ, conectarea elevilor la tradiţiile şi meşteşugurile specifice zonei, creşterea coeziunii grupurilor de elevi prin implicarea în activităţi practice şi artistice, dezvoltarea personală a elevilor şi a competenţelor transversale ale acestora, conştientizarea elevilor privind impactul omului asupra climatului şi acţiunile concrete ce pot fi realizate de fiecare dintre noi pentru menţinerea unui mediu înconjurător sustenabil. Odată obţinute, aceste beneficii vor stimula creşterea gradului de implicare în procesul educaţional atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi la nivelul elevilor, conducând la o reducere a abandonului şcolar în rândul elevilor din categorii vulnerabile. Printre rezultatele aşteptate ale proiectului putem enumera: formarea a 36 de cadre didactice printr-un program de formare continuă acreditat în domeniul educaţiei outdoor, participarea a 321 de elevi la programul de educaţie outdoor, derularea de activităţi outdoor bazate pe meşteşuguri, cultură, sport şi drumeţii, amenajarea a trei spaţii pentru educaţie outdoor (câte unul în fiecare şcoală parteneră), participarea celor 321 de elevi la workshopurile de ecologie şi dezvoltare durabilă”.