„Apel către populaţiunea Ducatului Bucovinei”

Un duşman nemicitor şi aducător de moarte, holera asiatică, ameninţă din partea Rusiei ţara şi Împărăţia. Noi, pe marginea răsăriteană a Împărăţiei, suntem chiemaţi şi îndătoriţi în prima linie a ne apăra de acest duşman, a’l popri şi a’l respinge spre a scuti poporaţiunea ţării şi a monarchiei. Guvernul şi diregătoriile autonome au pus la cale toate acele măsuri care ne dau resultatele cercetărilor ştiinţifice şi ale experienţelor făcute spre a popri întrarea, molipsirea şi lăţirea acestei epidemii, precum şi spre a o combate şi stârpi”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 60, Cernăuţi, Iulie 1892.

 

„Hîrtie extensibilă”

La Combinatul din Suceava a început să se producă un nou sortiment de hârtie - hîrtie extensibilă. Prin caracteristicile de care dispune, ea conferă sacilor o mai mare rezistenţă la şocuri, contribuind totodată la reducerea consumului şi a preţului de cost. Produsă pentru prima dată în ţară, hîrtia extensibilă va înlocui pe cea folosită pînă acum la fabricarea sacilor de ambalaj. Tot aici a fost pus în aplicare procedeul de fabricare a hîrtiei anticorozive şi a hîrtiei parafinate, sortimente cu largi utilizări comerciale, solicitate pe piaţa internă şi externă”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6717, Suceava, Iulie 1969.