„Plângeri care ilustrează stările triste ale funcţionarismului din Bucovina”

„Până acum administraţia fondului tot găsia scuza că în Bucovina nu se poate afla personalul de servitori necesar. Astăzi însă, aceasta nu se potriveşte şi este o nedreptate mare dacă bucovineanul doritor de aceste posturi este simplu trecut cu vederea. Unde să se adăpostească fiii ţării, dacă toate posturile din ţară se ocupă cu importaţi?”.

„Deşteptarea”, Anul X, nr. 21, Cernăuţ, Joi 14 (27) Martie 1902.

 

„Funcţionari de poştă care nu-şi fac datoria”

„Deoarece din toate părţile ne vin plângeri că ziarul nostru nu soseşte la destinaţie, deşi noi îl trimitem regulat fără nici o abatere, îi rugăm pe toţi abonaţii noştri să ne trimită înştiinţare, dacă eventual nu primesc ziarul. Dorim în adevăr să constatăm întregul număr al abonaţilor cari au a se plânge împotriva funcţionarilor de la poştă care nu-şi fac datoria. Şi cu acest prilej vom interveni cu toată energia ca să se facă ordine”:

 „Glasul Bucovinei”, Anul III, 3 Martie 1920, Nr. 366.

 

„6000 m.c. lemn stoc”

Pentru ca în acest an Fabrica de cherestea Frasin să nu sufere din cauza lipsei de materie primă, conducerea intreprinderii a luat o seamă de măsuri tehnico-organizatorice pentru buna desfăşurare a procesului de producţie, atît în sectoarele de exploatare, cît şi în cel de industrializare. În centrul atenţiei colectivului c.f.f. (n.r. căi ferate forestiere) a stat întreţinerea în bună stare de funcţionare a parcului rulant de vagoane care să asigure transportul materialului lemnos din pădure la fabrică. În prezent, cele 3 locomotive care circulă transportă zilnic din pădurile Stulpicani, Ostra, Gemenea, sute de m.c. de buşteni. Astfel, în depozitul fabricii de la Frasin a fost creat un stoc de 6000 m.c. material lemnos”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3825, Suceava, Vineri 25 martie 1960.