Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava va organiza, în prima lună a acestui an, alte două întâlniri cu reprezentanții persoanelor juridice din județ pe tema schemelor de ajutor de stat. Cele două întâlniri vor avea loc la sediul Finanțelor din municipiul Suceava. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Finanțele sucevene, în acord cu politicile Ministerului Finanţelor Publice de flexibilizare a procesului de implementare a schemelor de ajutor de stat au fost adoptate H.G. nr. 476/2018 şi H.G. nr. 880/2018, de modificare şi completare a H.G. nr. 807/2014.

Potrivit Finanțelor sucevene, aplicarea acestei scheme de ajutor de stat urmăreşte stimularea creşterii economice prin realizarea de investiţii, iar modificările survenite au clarificat noţiuni şi au simplificat proceduri de acordare, vizând ca efect creşterea ponderii cererilor admise şi, implicit, a numărului investiţiilor de înaltă tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adăugată mare. Pentru toţi operatorii economici care doresc să acceseze această schemă de ajutor de stat, Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi va fi punct de informare locală permanentă.

În luna ianuarie 2020, sesiunile de instruire organizate în județul Suceava pentru agenții economici interesaţi în accesarea ajutoarelor de stat vor avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava, de pe str. Vasile Bumbac, nr. 7, pe 14 și 29 ianuarie, de la ora 10:00.