“Şcoală românească, pentru cultivarea copilelor”  

Şcolile ce există în Bucovina nu corespund trebuinţei poporaţiunii. Universitatea, pedagogicul şi şcoala de agronomie Cernăuţi, şcolile de meserii, cele reale şi gimnasiale, afară de patru clase dela gimnasiul din Suceava, toate, toate, sunt germane, ca şi cum am trăi într’o provinţă germană. Rău stau în privinţa şcolilor Românii din Bucovina. Până în timpul de faţă ei nu au în ţara întreagă nici o şcoală românească, pentru cultivarea copilelor. Trebuinţa acestei şcoli este foarte simţită. În cercuri private, în adunări sociale, în epistolele unul către altul, au discutat părinţii români şi s’au plâns amar despre lipsa acestei şcoli”.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 1, Suceava 1-13 Ianuarie 1888. 

 

„Străinii fără livret”

Domnii patroni ai întreprinderilor industriale, comerciale etc, precum şi onor public, care au în serviciul lor personal salariaţi străini de orice categorie, sunt rugaţi a cere acestora să le prezinte livretele profesionale cerute de legea pentru ocrotirea muncii. Este cunoscut că ei nu au voie de a avea în serviciul lor domni străini fără livrete eliberate de Inspectoratul muncii, deoarece legea prevede amenda de 1000 de lei pentru salariaţii fără livrete”.         

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, Nr. 248, Ianuarie 1931.

 

„Pionierii în Marşul Victoriei”

„Zi de vacanţă. Ninge cu fulgi mari şi deşi. Condiţii plăcute, dar dificile de mişcare. La chemarea prin ordin al comandantului judeţean al acţiunii Marşul Victoriei, peste 55.000 de purtători ai cravatelor roşii cu tricolor din satele şi oraşele sucevene răspund prezent în careurile adunărilor cu ceremonial. Cu drapele, tobe şi trompete unităţile pornesc în marş pe distanţe de cel puţin 7 km. Sînt precedate de patrule de circulaţie formate tot din copii, care asigură securitatea deplasării”.

„Zori noi”, Anul XXIX, nr. 8236, 15 ianuarie 1975.