„Comisiune micstă”

Locuitorii din Tolva-mică sunt foarte agitaţi. Luni, în 11 Aprilie, s’a pus în grevă comuna întreagă şi a fugărit pe inspectorul fondului religionar Trinks, care venise la faţa locului să esposesioneze pe arendaşul Milcioc şi să dee moşia Tolva în seama Nemţilor din Ilişeşti. Astădi e în Tolva o comisiune micstă, anume directorul Ullmann, inspectorul Trinks, amploiatul Adelsberger, prefectul Roller, judecătorul Scânteuţă şi jandarmi, cu scopul de a preda moşia Tolva Kipperianilor şi altor Nemţi din Ilişeşti. Casul e grav şi urmările triste”.

„Patria”, Anul II, nr. 115, Cernăuţi, Vineri în 3/15 Aprilie 1898.

 

„Zile minunate de lucru”

Ogoarele, negre, nu de mult răscolite de hotarul comunelor Drăguşeni, Forăşti, Dolheşti şi chiar Băişeşti - comună aşezată la poalele munţilor, arată că în zilele de 13 şi 14 aprilie, după câteva zile de ploaie uşoară, se puteau începe de-a binelea muncile în cîmp. Aceste semnale ar fi trebuit să atragă atenţia conducătorilor raionului Fălticeni şi să-i determine să ia măsurile politice şi organizatorice curente pentru a se lucra cu toate forţele acolo unde terenul a permis. Măsurile au întîrziat însă şi, ca urmare, pînă la 15 aprilie, în întreg raionul s-au arat 243 de hectare şi s-au însămînţat 287 de hectare. Zilele de 15, 16 şi 17 aprilie au fost zile minunate de lucru. Colectiviştii din Antoceni, cei din Oniceni, întovărăşiţii din Liteni şi numeroşi ţărani muncitori cu gospodării individuale au folosit din plin aceste zile”.

„Zori noi”, Anul X, nr. 2616, Suceava, Miercuri 18 aprilie 1956.