„Transitul din România în Bucovina”

Se aduce la cunoştiinţa publică că guvernul austro-ungar permite importul şi transitul din România în Bucovina, prin punctul Iţcani,

a pieilor, oaselor, coarnelor, şi unghiilor foarte bine uscate, a maţelor de vite sărate şi foarte uscate, a coardelor, seului netopit în butoaie şi burdufului, a părului de vacă, capră şi porc, a lânei de oi, dar aceste din urmă să fie împachetate în saci sau baloturi, cu condiţiuni ca asemenea producturi să fie însoţite de certificate de provenienţă, liberate de medicul veterinar şi legalisate de prefectul judeţului de unde pornesc”.

 „Revista Politică”, Suceava, Anul I, nr. 23, 15 Prier 1887.

 

„Documente vechi pierdute”

În Bucovina se află bogate comori şi documente din trecutul neamului românesc, căci, pe lângă numeroasele mănăstiri şi pe lângă fosta episcopie a Rădăuţilor, s’au păstrat cu îngrijire hrisoavele slavo-române de proprietate şi privilegii nu numai strict de pe teritoriul Bucovinei propriu zis, ci şi de la numeroase localităţi şi moşii din întreg cuprinsul Moldovei.

Pe lângă acestea, boierii şi răzeşii îşi păstrau din vechime, şi o seamă mai păstrează încă, documentele lor particulare de la pământurile ce le stăpâneau şi la anumite privilegii şi drepturi de care se bucurau străbunii lor. Pe când actele istorice de la mănăstiri ne-au rămas în cea mai mare parte, căci avuţiile arhivate ale mănăstirilor Putna, Suceviţa şi Dragomirna păstrează fiecare câte un tezaur întreg de pergamente şi hârtii vechi, multe documente, aflătoare pe mâini particulare, s’au irosit şi au fost distruse”.

„Revista Bucovinei”, Anul II, no. 4, Cernăuţi, Aprilie 1943.