„Furtuni în Bucovina”

Furtunile de mai dăună-di, despre cari vorbesc mai toate diarele atât române cât şi străine că au făcut mulţime de daune prin diferite ţări, au trecut şi prin Bucovina. Aice încă au fost în mai multe părţi, cu deosebire însă în districtul Sucevii, o cumpănă aşa de mare cum nu s’a mai pomenit cine sci de când. Mai multe case şi alte acareturi, ne mai vorbind de pomi, au fost trăsnite şi bucăţelite, eară unele dintre dânsele nimicite cu desăvârşire”.

„Revista Politică”, Anul II, Suceava, Octomvre 1887.

 

„Bufetul Mestecăniş”

„Suceava, oraş în plină dezvoltare. Străzile, îndeosebi seara, sînt împînzile de lume. Pe unii îi interesează reclamele, vitrinele, pe alţii îi tentează confortul sau pur şi simplu dorinţa de a-şi petrece ore de destindere într-un local de alimentaţie publică. Orele 20,00. Însoţim un grup de consumatori ce se îndreaptă spre bufetul <Mestecăniş>. Oamenii intră în local, aşteaptă, aşteaptă, dar nimeni nu-i întreabă ce doresc. Unii consumatori nu îndrăznesc să se aşeze la mese deoarece acestea sînt murdare, iar pe jos, printre ele, se găsesc resturi de mîncare, de ţigări, de pahare sparte. În calea consumatorilor, la ora amintită, erau depozitate numeroase lăzi cu băuturi, iar pachetele cu ţigări, pentru vînzare, stăteau aruncate la întîmplare pe un dulap”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5560, Suceava, Octombrie 1965.