„Apucând calea pribegirii”

Din Suceviţa ni se vesteşte că patru familii româneşti şi-au luat lumea’n cap, apucând calea pribegirii spre Canada şi alte 30 de familii se pregătesc de ducă. Tot aşa să fi pribegit şi câţiva oameni din comuna Satul-mare...Cei ce se duc la America pierduţi sunt pentru neamul românesc în vecii vecilor căci aceia de nevoie vor trebui să deprindă altă limbă şi alte obiceiuri. Ba şi altă lege vor trebui să primească pentru-că biserici şi preoţi româneşti nu sunt prin Canada. Agenţii fără suflet şi fără D-zeu, cari trăiesc din aceea că amăgesc oamenii nepăţiţi şi lesne crezători cu fel de fel de făgăduieli să-şi iee lumea’n cap şi să apuce calea spre America, trebuie aduşi la rezon. Conducătorii fireşti ai poporului nostru sunt datori să dee lămuririle de trebuinţă. E în interesul naţiunei întregi şi în propriul lor interes, căci ce înţeles ar ave de pildă un păstor fără turmă?”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr. 31, Cernăuţi, Aprilie - Maiu 1901.

 

„Cu planul realizat”

Lucrătorii Ocolului silvic Marginea (raionul Rădăuţi) au asigurat din vreme toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a campaniei de împăduriri. Aceasta a dat posibilitate ca pînă la sfîrşitul lunii aprilie planul să fie realizat. În total a fost împădurită o suprafaţă de 189 ha, cu 9 ha mai mult decît prevedea sarcina de plan. Pe o suprafaţă de 43 ha lucrările au fost executate prin munca patriotică a tineretului. În parcelele 71 Suceviţa, 155 Floca, 166 Havriş şi altele, care sînt dispuse acţiunii puternice a vîntului, s-au plantat specii de amestec, rezistente, spre a fi evitate doborîturile”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 5102, Mai 1964.