Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava a transmis că locuitorii din 12 comune din județ vor beneficia de intabularea gratuită a proprietăților. Directorul OCPI Suceava, Vasile Mocanu, a precizat că la nivel național a fost inițiată procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor din 92 de localități, iar printre acestea se numără și 12 comune din județul Suceava. Este vorba despre comunele Cornu Luncii, Dornești, Dumbrăveni, Fântânele, Grănicești, Ilișești, Păltinoasa, Pătrăuți, Satu Mare, Stroiești, Udești și Verești. Vasile Mocanu a declarat că lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).

El a arătat că procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare localitate reprezentând un lot, iar suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 92 de loturi este de 330.705 de hectare. Mocanu a amintit că proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în 660 de localități situate în zone rurale ale României, în suprafață de 5.758.314 de hectare, iar valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro.