Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava anunță că termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru depunerea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice, respectiv 30 mai 2023.

Potrivit sursei citate, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De precizat că în vederea depunerii situaţiilor financiare anuale entităţile amintite anterior folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - www.anaf.ro - Secţiunea Servicii Online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii Persoane Juridice. Transmiterea se efectuează electronic, prin portalul e-guvernare.