Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a avut în primul trimestru al acestui an încasări mai mari la buget comparativ cu planul stabilit. Într-un raport prezentat în ședința Colegiului Prefectural de adjunctul Finanțelor sucevene, Ovidiu Gavriliță, se arată că încasările din primele trei luni ale acestui an la bugetul consolidat al statului a fost de 829,81 milioane lei, din care 329,55 milioane lei la bugetul de stat, 348,87 milioane lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 9,37 milioane lei la bugetul asigurărilor de șomaj și 142,02 milioane lei la bugetul asigurărilor de sănătate.
Ovidiu Gavriliță a arătat că planul de încasări pentru primul trimestru fusese stabilit la suma de 828,23 milioane de lei.

În ceea ce privește bugetul de stat, încasările totale de 329,55 milioane de lei au fost cu peste 20 de milioane de lei mai mari decât planul stabilit. Gavriliță a declarat că pentru aceeași perioadă a anului trecut, încasările la bugetul consolidat al statului au fost de 699,75 milioane de lei. Astfel, în primul trimestrul al anului 2023 la bugetul consolidat al statului s-au încasat cu 130,06 milioane de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ovidiu Gabriliță a ținut să precizeze că această creștere a veniturilor bugetare din primul trimestru al acestui an se datorează atât acțiunilor organizate pentru creșterea conformării voluntare a contribuabililor la declararea obligațiilor fiscale și creșterii conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale, dar și a implicării Finanțelor sucevene pentru a încuraja plățile voluntare, prin acțiuni de îndrumare și asistență a contribuabililor, notificare și informare privind facilitățile fiscale de care aceștia pot beneficia conform prevederilor legale. De asemenea, el a precizat că la nivelul Finanțelor a fost implementat un management performant al arieratelor prin acordarea de eșalonări la plată pentru societățile cu dificultăți financiare. În acest sens, Ovidiu Gavriliță a spus că în primul trimestru al anului 2023 s-au acordat 400 de eșalonări la plată pentru obligații fiscale în valoare de 29,58 milioane lei, în creștere cu 43,37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Gavriliță a spus că încasările la buget au crescut și ca urmare a aplicării tuturor măsurilor de executare silită în vederea recuperării creanțelor fiscale neachitate la termenele legale. Valoarea totală a încasărilor din executare silită din primele trei luni ale anului a fost de 54,36 milioane lei, în creștere față de perioada similară a anului trecut când a fost de 31,28 milioane lei.