„Tineretul şi influenţele politice” (II)

 

„O a doua categorie sunt acei tineri grupaţi în jurul unui partid politic, formând o anexă a acestuia; îi întâlnim astăzi sub numele obişnuit de Tineretul Partidului.De obicei sunt rudele cele mai apropiate ale membrilor partidului respectiv şi lucrează sub directa lor supraveghere şi influenţă. Supuşi disciplinei de partid aceştia fac o şcoală politică, dar aceasta nu aduce întotdeauna rezultate excelente căci ea răpeşte tineretului posibilitatea de a se exprima liber. A treia categorie de tineri intelectuali este aceea numită astăzi, pe drept cuvânt, a celor <oropsiţi de soartă>. E vorba de o serie de tineri care îşi înţeleg rolul lor în viaţa socială, îşi dau seama de răspunderea ce va cădea mâine în sarcina lor, şi de aceea caută să-şi facă mai întâi pregătirea necesară pentru a lua parte la rezolvarea problemelor de interes obştesc”.

„Viaţa Bucovinei”, No. 1-2, Anul II, Ianuarie 1934.

 

„Contractează produse cu statul”

 

Adunarea generală a colectiviştilor din Ilişeşti - Gura Humorului, aprobînd planul de producţie pe anul acesta în vederea realizării unor venituri sporite, a hotărît să vîndă statului o parte din produsele ce se vor obţine. Astfel, din recolta ce o va realiza, gospodăria va livra statului 65 tone cereale. Totodată, pe bază de contract, se va mai valorifica şi cantitatea de 5000 kg fasole şi 2000 kg sămînţă de dovleci, care vor rezulta din cultura intercalată a acestor plante prin porumb”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4706, Suceava, Ianuarie 1963.