„Gaterişti şi circularişti”

În hala de gatere, în depozitul de buşteni sau în secţia de butoaie de la Combinatul forestier <A V-a aniversare a R.P.R.> din Fălticeni, gateriştii, circulariştii şi pendulariştii se străduiesc, ca prin respectarea normelor tehnice, să asigure o creştere a randamentului la cherestea şi a procentului de cherestea de calitate superioară. Rezultatele în întrecerea socialistă dovedesc capacitatea colectivului de a pune în valoare noi rezerve. Prin creşterea randamentului până la 67,3 la sută s-au economisit în luna mai 123 m.c. buşteni”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3885, Suceava, Sîmbătă 4 iunie 1960.

 

„Făuritorii drumului de fier”(II)

Traseul căii ferate trece prin porţiuni de teren accidentat, văi adînci, mlaştini şi toate au impus executarea unui volum uriaş de lucrări. Pînă în prezent s-au executat 1.250.000 mc terasamente. La acestea s-a lucrat mecanizat în procent de peste 70 la sută. La săpături s-au folosit screpere, excavatoare şi s-a experimentat cu succes un nou greder, utilaj de mare productivitate. De asemenea au fost folosite buldozere, autogredere, cilindri compresori iar transportul s-a executat cu autovehicule. Pe întregul traseu s-au construit peste 60 de poduri şi podeţe, pasaje superioare şi 5 viaducte mari. Toate acestea au infrastructura din beton, iar suprastructura din beton armat sau din metal. Mult le-a dat de furcă constructorilor executarea fundaţiilor la viaducte”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5124, Suceava, Miercuri 3 iunie 1964.