Ziua Artelor Plastice Bucovinene (31 ianuarie, ziua în care, în anul 1932, a fost întemeiată, la Cernăuți, Societatea Artiștilor și Amicilor Artelor Plastice din Bucovina) va fi marcată în acest an prin acordarea unor premii de excelență.
De data aceasta, atenția s-a îndreptat asupra Seniorilor Artelor Plastice Bucovinene, iar cei care vor fi onorați cu acest titlu de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” vor fi pictorii Ana Candrea-Constantin, Dimitrie Savu și Adrian Bocancea.
Fiind vorba de seniori, artiști venerabili care, cu o singură excepție, nu locuiesc în municipiul Suceava, având în vedere vârsta și anotimpul - care sunt termeni esențiali în ecuația organizării unei manifestări publice - înmânarea titlurilor/premiilor se va face la domiciliul artiștilor de către membrii juriului decident.
Pictorii premiați sunt nume consacrate în arta plastică suceveană, nume cu rezonanță la nivel național și nu numai.
Continuitatea creativă, demnitatea cu care și-au parcurs drumul vieții, respectul de care se bucură în breasla artistică suceveană îi îndreptățește pe deplin la titlul de Seniori ai Artelor Plastice Bucovinene, motiv pentru care se cuvine să-i felicităm, să le dorim putere de creație în continuare și să le urăm viață lungă, senină și sănătate!