Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. Pentru județul Suceava au fost aprobate 254 de proiecte cu o valoare totală de aproape 930 de milioane de lei, proiecte depuse de Consiliul Județean și de primăriile sucevene. Ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh, a anunțat astăzi, în mod oficial, că a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

 

Lista completă a proiectelor care vi fi finanțate în județul Suceava prin PNDL:  

 

JUDEȚUL SUCEAVA  -lei-
Nr. crt.U.A.TDenumire obiectiv investitiiAlocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL  928.525.098,93
1ADÂNCATAÎnființare grădiniță cu program normal în sat Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava1.004.070,00
2ADÂNCATAReabilitare, modernizare și înființare anexă la Școala cu clasele I-IV Adâncata868.935,00
3ADÂNCATAConstruire dispensar medical uman în localitatea Adâncata, comuna Adâncata, judeţul Suceava1.305.197,00
4ADÂNCATAPod din beton armat în comuna Adâncata, județul Suceava969.015,71
5ARBOREExtindere rețele de canalizare în com. Arbore, jud. Suceava7.124.576,01
6ARBOREConstruire grădiniță cu program normal nr.1 Clit din com. Arbore, jud. Suceava1.140.712,00
7ARBOREReabilitare și modernizare şcoala gimnazială "Luca Arbure" Nr.1 corp A, din com. Arbore, jud. Suceava1.052.062,00
8ARBOREReabilitare și modernizare școala Nr.3 din com. Arbore, jud. Suceava1.501.312,00
9ARBOREConstruire dispensar comunal din com. Arbore, jud. Suceava981.200,00
10BAIAExtinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Baia, județul Suceava6.928.508,00
11BAIAReabilitare școala nr.2, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava965.860,00
12BĂLĂCEANAAmenajare punte pietonală în comuna Bălăceana, Județul Suceava537.999,00
13BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare corp grădiniță cu program normal Negostina și şcoala cu clasele I-IV Negostina, comuna Bălcăuți, Județul Suceava1.282.666,97
14BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare corp Grădiniță cu program normal Bălcăuți și școală cu clasele I-IV, comuna Bălcăuți, Județul Suceava2.147.730,33
15BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare școala primară Gropeni, comuna Bălcăuți, Județul Suceava929.176,28
16BĂLCĂUŢIReabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Bălcăuți, comuna Bălcăuți, județul Suceava526.270,97
17BERCHIŞEŞTIConstruire grădiniță cu program normal, în satul Berchișești, comuna Berchișești, județul Suceava1.721.930,00
18BERCHIŞEŞTILucrări de modernizare şcoala generală nr.2 în comuna Berchișeşti, județul Suceava980.165,79
19BILCAModernizare drumuri comunale în comuna Bilca, județul Suceava, prin programul P.N.D.L.3.517.528,00
20BOGDĂNEŞTIReabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Suceava578.464,00
21BOROAIAExtindere reţea de apă în comuna Boroaia, judeţul Suceava11.479.964,00
22BOROAIAReabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Boroaia, judeţul Suceava2.925.922,00
23BOSANCIExtindere rețea de apă potabilă și canalizare, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava2.130.580,00
24BOSANCIReabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Bosanci1.550.000,00
25BOSANCIConstruire centru medical, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava2.677.842,00
26BOTOŞANAExtindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare și epurare ape uzate, în localitatea Botoșana, județul Suceava12.784.671,00
27BREAZAPod peste râul Moldova pe drumul comuna Făghețel, comuna Breaza, județul Suceava1.961.270,00
28BRODINAReabilitare și modernizare Școală primară Brodina de Jos, comuna Brodina, județul Suceava1.446.014,00
29BUNEŞTIReabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Podeni, comuna Bunești, județul Suceava526.896,30
30BUNEŞTIReabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Bunești, comuna Bunești, județul Suceava325.715,67
31BUNEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale ”Artur Gorovei” în localitatea Bunești, comuna Bunești, județul Suceava1.262.343,67
32BUNEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Uncești, comuna Bunești, județul Suceava778.458,73
33BURLAEficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Burla, din sat Burla, Comuna Burla, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat232.038,00
34BURLAReabilitarea sediului Primăriei Comunei Burla, județul Suceava279.234,00
35CACICAModernizare drumuri comunale în comuna Cacica, județul Suceava5.226.101,00
36CALAFINDEŞTIRealizare și dotare dispensar medical în localitatea Calafindești, comuna Calafindești, județul Suceava1.204.994,00
37CAPU CÂMPULUISediu Primărie în comuna Capu Câmpului, județul Suceava1.564.123,00
38CÂRLIBABAModernizare Şcoala gimnazială Ștefan cel Mare și Grădinița cu program normal Cârlibaba2.214.804,20
39CIOCĂNEŞTIModernizare pod existent în comuna Ciocănești, județul Suceava704.608,00
40CIPRIAN PORUMBESCUReabilitare școală primară și grădiniță în comuna Ciprian Porumbescu, Județul Suceava950.661,00
41CIPRIAN PORUMBESCUAmenajare podețe în comuna Ciprian Porumbescu, Județul Suceava559.478,50
42COMĂNEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Comănești, comuna Comăneşti, judeţul Suceava544.775,64
43COMĂNEŞTIReabilitarea și modernizarea clădirii școlii primare și grădiniței cu program normal în localitatea Comănești, comuna Comăneşti, județul Suceava898.476,16
44COMĂNEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Humoreni, comuna Comănești, judeţul Suceava804.909,26
45CORNU LUNCIIInfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Şinca şi Păiseni, comuna Cornu Luncii, județul Suceava9.095.766,00
46CORNU LUNCIIModernizare, extindere şi dotare şcoală Dumbrava, sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii, jud. Suceava1.044.502,00
47CORNU LUNCIIConstruire dispensar uman în sat Băişeşti, comuna Cornu Luncii, județul Suceava2.175.698,00
48COŞNACaptare și alimentare cu apă în sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava3.001.080,00
49CRUCEAModernizare și dotare grădiniță cu program normal, sat Crucea, comuna Crucea, județul Suceava2.357.990,00
50CRUCEARealizare podețe în satul Satu Mare - Pârâul Casei și în satul Cojoci - Pârâul Hopainești, comuna Crucea, județul Suceava2.283.994,51
51DĂRMĂNEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Măriței, comuna Dărmănești, judeţul Suceava1.178.826,00
52DOLHEŞTIReabilitare dispensar medical în sat Dolheștii Mari, com. Dolhești, jud. Suceava2.073.595,00
53DOLHEŞTIReabilitare podeț dalat în zona Cosma în comuna Dolhești, județul Suceava375.308,00
54DORNA CANDRENILORDouă poduri din b.a. având L=12,0 m peste pârâul Negrișoara, sat Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor1.859.018,00
55DORNA-ARINIÎnființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dorna-Arini, județul Suceava12.290.373,00
56DORNA-ARINIReabilitare, modernizare, extindere și dotare Şcoala gimnazială Dorna-Arini, comuna Dorna-Arini, județul Suceava2.514.384,00
57DORNEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Şcoala primară nr.1 Dornești, județul Suceva1.752.989,00
58DORNEŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal nr.1, comuna Dornești, județul Suceava1.563.898,00
59DORNEŞTIReabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Dornești, județul Suceava2.466.811,00
60DRĂGOIEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Drăgoiești, comuna Drăgoiești, județul Suceava1.395.255,00
61DRĂGOIEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Măzănăești, comuna Drăgoieşti, judeţul Suceava809.910,00
62DRĂGOIEŞTIAmenjare podețe în comuna Drăgoiești, Județul Suceava544.663,00
63DRĂGUŞENIReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava989.664,00
64DRĂGUŞENIAsfaltare drum comunal DC 8C, Drăgușeni-Garaleu, km 0+000-0+520688.650,00
65DUMBRĂVENILucrări de modernizare nestructurale la Grădinița cu Program Normal "Dumbrava Minunată", comuna Dumbrăveni, județul Suceava55.123,00
66DUMBRĂVENILucrări de modernizare nestructurale la Școala Primară Sălăgeni, comuna Dumbrăveni, județul Suceava192.510,00
67DUMBRĂVENIConstruire și dotare centrul medical în comuna Dumbrăveni, județul Suceava7.449.723,00
68FÂNTÂNA MAREÎnființare sistem de alimentare cu apă în sat Praxia, comuna Fântâna Mare5.235.537,00
69FÂNTÂNA MAREConstruire centru medical de permanență în comuna Fântâna Mare2.574.870,00
70FÎNTÎNELEConstruirea unui dispensar uman în sat Fîntînele, com. Fîntînele, jud. Suceava701.505,00
71FORĂŞTIExtindere rețea apă potabilă în satele Uidești și Țolești, comuna Forăşti, judeţul Suceava3.264.066,00
72FORĂŞTIExtindere rețea de canalizare în satele Manolea și Boura5.204.658,00
73FORĂŞTIConstruire spațiu centrală termică, realizare încălzire centrală școală și reabilitare termică Şcoala gimnazială Manolea773.302,00
74FORĂŞTIModernizare prin dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator a Şcolii gimnaziale Oniceni, comuna Forăști, județul Suceava309.400,00
75FRĂTĂUŢII NOIReabilitarea și extinderea Şcolii gimnaziale ”Samuil Isopecu” din satul Costişa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava2.610.264,00
76FRĂTĂUŢII NOIReabilitarea şi extinderea dispensarului uman din satul Frătăuții Noi, comuna Frătăuții Noi, județul Suceva815.361,00
77FRĂTĂUŢII VECHIReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr.1, în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava297.095,00
78FRĂTĂUŢII VECHIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava2.043.658,00
79FRĂTĂUŢII VECHIReabilitare și modernizare dispensar în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava384.956,00
80FRUMOSUÎnființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu, județul Suceava13.022.424,00
81FUNDU MOLDOVEIConstruire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava1.331.377,95
82GĂLĂNEŞTIReabilitarea și extinderea școlii cu clasele I - IV din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, județul Suceava2.044.230,00
83GRĂMEŞTIReabilitare drum comunal DC 35 și modernizare drum comunal DC 35B în comuna Grămești, județul Suceava6.347.324,61
84GRĂNICEŞTIExtindere rețele de alimentare cu apă în comuna Grănicești, Județul Suceava2.471.478,00
85GRĂNICEŞTIÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Grănicești, Județul Suceava7.915.450,00
86GRĂNICEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Romanești, comuna Grănicești, județul Suceava989.370,00
87GRĂNICEŞTIReabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Dumbrava, comuna Grănicești, județul Suceava564.201,00
88GRĂNICEŞTIReabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Grăniceşti, comuna Grăniceşti, județul Suceava1.048.270,00
89GRĂNICEŞTIRefacere pod calamitat peste râul Solca, în localitatea Gura Solcii, comuna Grănicești, județul Suceava2.872.668,00
90HĂNŢEŞTIÎnființare infrastructură de apă uzată în comuna Hănțești, județul Suceava8.023.569,00
91HĂNŢEŞTIAmenajare podețe în comuna Hănțești, judeţul Suceava559.419,00
92HÂRTOPReabilitare clădire și construire grupuri sanitare pentru elevi și profesori la Școala Gimnazială din comuna Hârtop, județul Suceva750.625,00
93HORODNIC DE JOSModernizare drum comunal 46A, în comuna Horodnic de Jos, Județul Suceava2.879.940,00
94HORODNIC DE SUSModernizare, extindere și dotare dispensar în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava1.567.718,00
95HORODNIC DE SUSConstruire poduri peste pârâul Pozen în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava3.391.201,00
96HORODNICENIÎnființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava12.774.892,00
97HORODNICENIConstruire dispensar medical în comuna Horodniceni, Județul Suceava555.135,00
98HORODNICENIAmenajare podețe în comuna Horodniceni, Județul Suceava559.419,00
99IACOBENIConstruire pod peste râul Bistrița în zona pârâul Rău Comuna Iacobeni, judeţul Suceava1.831.155,00
100IASLOVĂŢExtindere și reabilitare termică la Grădinița nr. 2 din localitatea Iaslovăț, comuna Iaslovăț, județul Suceava501.287,00
101IASLOVĂŢPoduri din beton armat în comuna Iaslovăț, Județul Suceava1.886.995,00
102ILIŞEŞTIConstruire centrală termică și instalații termice la Școala cu clasele V-VIII Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava135.993,00
103ILIŞEŞTIPod peste pârâul Ilișașca, în comuna Ilișești, județul Suceava521.072,00
104IPOTEŞTIExtindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ipotești, jud. Suceava6.604.887,00
105IPOTEŞTIÎnființare grădiniță cu program normal în loc. Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava2.379.530,00
106IPOTEŞTIModernizare și extindere Şcoala Gimnazială cu clasele I- VIII, comuna Ipotești, județul Suceava5.147.519,31
107IZVOARELE SUCEVEIModernizare grădinița cu program normal Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava836.975,00
108IZVOARELE SUCEVEIModernizare școala primară și grădinița cu program normal Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava1.094.115,00
109JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAConstruire și extindere corpuri clădiri la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului, județul Suceava4.589.840,00
110JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAModernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci - Bilbor, județul Suceava25.179.976,00
111JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAReabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - Iesle -lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, judeţul Suceava46.775.354,31
112JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAAsfaltare DJ 155B, Urecheni-Timișești- Boroaia, km 47+600-53+020, județul Suceava9.194.520,00
113JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAAsfaltare DJ 178C, Rădăuți- Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus , km 1+800-23+276, județul Suceava39.742.795,00
114JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAModernizare DJ 172D,Teșna - Coșna, km 47+200-55+580, județul Suceava25.515.000,00
115JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAModernizare DJ 174, Panaci-Glodu, km 22+000-28+000, județul Suceava14.618.855,00
116JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAModernizare DJ 209A, Mălini-Slatina-Găinești, km 32+000-44+300, județul Suceava21.940.113,00
117JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVAModernizare DJ208C, Vulturești-Hârtop-DJ208, km 33+600-50+290, județul Suceava33.459.495,00
118MARGINEAÎnființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Marginea, judeţul Suceava2.855.624,00
119MĂLINIModernizare DC 12C și alte drumuri comunale de interes public în comuna Mălini, județul Suceava3.492.684,00
120MĂNĂSTIREA HUMORULUIExtinderea și reabilitarea sistemului de canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava16.662.258,00
121MITOCU DRAGOMIRNEIExtindere rețele de canalizare și alimentare cu apă în com. Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava17.335.627,00
122MOARARețele de canalizare în localitățile Moara Nica, Bulai și Moara Carp, comuna Moara, judeţul Suceava5.184.196,00
123MOARARealizare și dotare grădiniță cu program prelungit, sat Moara Nica, comuna Moara, judeţul Suceava2.004.376,00
124MOLDOVA-SULIŢAReabilitare și împrejmuire Școala cu clasele I-IV din localitatea Benia, comuna Moldova-Sulița, județul Suceava464.045,00
125MOLDOVIŢAConstruire pod peste râul Moldovița zona ”Bolohan”, comuna Moldovița, Județul Suceava1.190.438,00
126MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESCDotarea Grădiniței cu program prelungit nr.2 în Municipiul Câmpulung Moldovenesc130.900,00
127MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESCReabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava4.706.296,00
128MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESCReabilitare, modernizare şi dotare Colegiul Naţional Dragoş Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava9.571.326,00
129MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESCReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava5.184.246,00
130MUNICIPIUL FĂLTICENIReabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Fălticeni (Nicolae Beldiceanu, Cuza Vodă, Anton Holban, Pietrari, Ștefan cel Mare, Ion Dragoslav, 1 Mai, Ana Ipătescu - parțial)7.056.000,00
131MUNICIPIUL FĂLTICENIReabilitare pod-B-dul 2 Grăniceri, DN 2 km 410+345-Municipiul Fălticeni5.336.000,00
132MUNICIPIUL RĂDĂUŢIContinuare de lucrări de realizare și dotare începute în baza Autorizației de construire nr.328/2007 pentru obiectivul Școală Generală cu clasele I-IV și Sală sport situată în mun. Rădăuți, str. Oborului, nr.14A, jud. Suceava1.868.932,00
133MUNICIPIUL RĂDĂUŢIExtindere Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu” Rădăuți cu un corp de clădire nou (P+2E)2.164.696,00
134MUNICIPIUL RĂDĂUŢIExtindere și modernizare Grădinița cu program normal „Sfânta Treime” Rădăuți283.691,00
135MUNICIPIUL RĂDĂUŢIReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr.6 Rădăuți403.566,57
136MUNICIPIUL RĂDĂUŢITermoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit "Prichindelul" Rădăuți511.039,86
137MUNICIPIUL VATRA DORNEIContinuare lucrări la grădinița cu orar prelungit str. Chilia, nr. 9A, Vatra Dornei2.726.157,00
138MUNICIPIUL VATRA DORNEIContinuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină și schimbarea destinației în săli de clasă + internat4.050.970,00
139MUNICIPIUL VATRA DORNEIReabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei2.713.775,00
140MUŞENIŢAModernizare drum DC 52 de la km 4+682 la km 9+782 în comuna Mușenița, județul Suceava6.723.506,00
141ORAŞ BROŞTENIReabilitare școala cu clasele I-VIII Ion Teodorescu, localitatea Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava585.182,00
142ORAŞ BROŞTENIReabilitare și modernizare grădinița cu program normal 1 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava600.570,66
143ORAŞ BROŞTENIReabilitare și modernizare grădinița cu program normal 2 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava587.438,83
144ORAŞ BROŞTENIReabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Dârmoxa, oraș Broșteni, județul Suceava601.962,24
145ORAŞ BROŞTENIReabilitare, modernizare și extindere grădinița cu program prelungit, oraș Broșteni, județul Suceava3.634.459,27
146ORAŞ BROŞTENIModernizare drum județean DJ 174 km 52+000-56+660, Neagra-Broșteni, județul Suceava9.718.796,98
147ORAŞ CAJVANAÎnființare sistem de alimentare cu apă în orașul Cajvana județul Suceava14.997.823,00
148ORAŞ CAJVANAConstruire grădiniță cu program normal în cartier Muncel, orașul Cajvana, județul Suceava2.093.001,00
149ORAŞ CAJVANALucrări pentru reabilitare Liceu Tehnologic Cajvana, corp C și F, oraș Cajvana, județul Suceava895.202,00
150ORAŞ CAJVANAAmenajare podețe în orașul Cajvana, Județul Suceava559.300,00
151ORAŞ DOLHASCAReabilitare stații de tratare apă și modernizare rețea existentă, oraș Dolhasca, județul Suceava15.890.093,00
152ORAŞ DOLHASCAModernizare, extindere și dotare grădiniță, sat Gulia, oraș Dolhasca, judeţul Suceava1.701.760,00
153ORAŞ FRASINRacorduri de canalizare în orașul Frasin, județul Suceava5.009.909,00
154ORAŞ FRASINReabilitare și modernizare DJ 177A, Frasin-Stulpicani-Holda, km 2+675,00 - 6+850,00 oraşul Frasin, judeţul Suceava10.926.693,00
155ORAŞ GURA HUMORULUIRealizarea și Dotarea Grădiniței cu 3 grupe și program normal, str. Voroneț, Oraș Gura Humorului jud. Suceava1.234.459,00
156ORAŞ GURA HUMORULUIRealizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit, Strada Oborului, Oraș Gura Humorului, judeţul Suceava2.478.877,00
157ORAŞ LITENIExtindere infrastructura de apă uzată în oraș Liteni, județul Suceava4.969.121,00
158ORAŞ LITENIConstruire sală de recreere și grupuri sanitare, reabilitare și dotări la Grădinița din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava444.966,00
159ORAŞ LITENIConstruirea unei săli de recreere, amenjare grupuri sanitare, amenajare spaţiu pentru Corn şi lapte, reabilitare și dotări la corpul B de la Școala Rotundă în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava457.943,00
160ORAŞ LITENIConstruire și dotare grădiniță cu program prelungit în oraș Liteni4.828.454,00
161ORAŞ LITENIConstruirea unui grup sanitar pentru elevi și profesori, amenajarea unei camere pentru depozitare - corn și lapte, construire bazin vidanjabil, racordare la sistemul de alimentare cu apă, reabilitare și dotări la Școala din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava în vederea obținerii autorizației de la DSP Suceava830.685,00
162ORAŞ LITENIEchiparea grupurilor sanitare de la elevi şi profesori, amenajare camera - corn şi lapte - în spații existente și dotări la școala Rotundă, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava467.593,00
163ORAŞ LITENIReabilitare, amenajări interioare și dotări la grădinița de la corpul B al Liceului Tehnologic I.V.Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava472.502,00
164ORAŞ LITENIReabilitare, modernizare și dotare grădinița Roșcani, orașul Liteni, județul Suceava765.405,00
165ORAŞ LITENIReabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale Roșcani, oraș Liteni, județul Suceava2.045.622,00
166ORAŞ LITENIReabilitarea, modernizarea corpului existent și construirea unor grupuri sanitare pentru profesori, școlari și preșcolari și a unei camere speciale pentru -Corn și lapte- și dotări la Școala din Rotunda (Poiana)587.494,00
167ORAŞ MILIŞĂUŢIModernizare DC 41 Tibeni-Milișăuți km 7+140-8+790, județul Suceava2.173.567,00
168ORAŞ MILIŞĂUŢIModernizare strada Ciortăriei, în localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți, județul Suceava530.141,00
169ORAŞ SALCEAExtindere rețea de canalizare în sat Prelipca, oraș Salcea, jud. Suceava8.207.783,00
170ORAŞ SALCEAConsolidare clădire fost magazin sătesc și schimbare de destinație în grădinița/creșă în oraș Salcea, jud. Suceava1.219.424,00
171ORAŞ SALCEAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Aurelian Stanciu, oraş Salcea, jud. Suceava484.530,00
172ORAŞ SALCEAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Cristofor Simionescu, oraș Salcea, jud. Suceava357.847,00
173ORAŞ SIRETExtinderea rețelelor de apă și apă uzată pe DJ 291A (străzile Ștefan Petriceicu Vodă. str. Lațcu Vodă, str. 9 Mai, str. Moldovei) din orașul Siret, județul Suceava4.183.835,00
174ORAŞ SIRETExtindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic "Laţcu Vodă" Siret, județul Suceava705.015,57
175ORAŞ SOLCAAmenajare poduri în Orașul Solca, Județul Suceava2.491.970,00
176ORAŞ VICOVU DE SUSCrearea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de studiu existente la Școala Gimnazială nr.1 Vicovu de Sus, județul Suceava4.800.017,00
177OSTRAEficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale Ostra, Corpurile 1 și 2, din sat Ostra, Comuna Ostra, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat și dotări930.363,00
178OSTRAReabilitarea și dotarea dispensarului medical din sat Ostra, Comuna Ostra, județul Suceava455.913,00
179PANACIDemolare școala veche și realizare grădiniță în comuna Panaci, județul Suceva718.701,00
180PANACIDotări și amenajări funcționale Școala Generală din satul/comuna Panaci, judeţul Suceava1.588.069,00
181PANACIEtajare și reabilitare Dispensar în comuna Panaci, județul Suceava893.998,00
182PĂLTINOASAConstruire școală primară Țîmpoceni, localitatea Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava866.477,00
183PĂLTINOASAReabilitarea, dotarea dispensarului medical din sat Păltinoasa și dotarea dispensarului din sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava769.930,00
184PĂLTINOASAConstruire poduri și podețe în comuna Păltinoasa, județul Suceava4.483.050,68
185PĂTRĂUŢIÎnființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în comuna Pătrăuți, județul Suceava10.840.959,00
186PĂTRĂUŢIModernizare grădiniță cu program normal - Moldoveni prin construire de grupuri sanitare și autorizări (ISU și DSP) în comuna Pătrăuți, județul Suceava529.651,00
187PĂTRĂUŢIModernizare Școala gimnazială Constantin Morariu prin amenajări interioare, exterioare și autorizări (ISU ȘI DSP) în comuna Pătrăuți, județul Suceava1.351.830,00
188PĂTRĂUŢIModernizare dispensar uman prin construire de grupuri sanitare și amenjări interioare și exterioare în comuna Pătrăuți, județul Suceava542.723,00
189PÎRTEŞTII DE JOSÎnființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava17.844.575,00
190POIANA STAMPEIReabilitarea sistemului de alimentare cu apă și construire stație de tratare a apei în comuna Poiana Stampei, județul Suceava1.679.702,00
191POIANA STAMPEIPod din beton armat peste râul Dorna la Alexeni în comuna Poiana Stampei, județul Suceava958.307,00
192POIENI-SOLCAÎnființare grupuri sanitare și reabilitare școală gimnazială Poieni-Solca, județul Suceava1.053.074,00
193POJORÎTAReabilitare, modernizare și dotare școala cu clasele V - VIII Pojorîta, comuna Pojorîta, județul Suceava1.188.821,00
194POJORÎTAPod peste râul Moldova, zona Fuior, comuna Pojorîta, județul Suceava1.013.856,00
195PREUTEŞTIReabilitare și modernizare sediu primărie, comuna Preutești, județul Suceava1.722.119,00
196PUTNAExtindere rețea canalizare zona Putna - Timotei comuna Putna, județul Suceava340.000,00
197PUTNAConstruire grădiniță cu program normal în sat Gura Putnei, com. Putna, jud. Suceava756.056,00
198PUTNAReabilitare și dotare 2 corpuri clădire Școala gimnazială Ștefan cel Mare comuna Putna, județul Suceava1.128.189,00
199RĂDĂŞENIReabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială Ion Lovinescu, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava3.949.022,00
200RĂDĂŞENIConstruire și dotare dispensar uman, în comuna Rădășeni, județul Suceava1.708.041,00
201RÎŞCAÎnfințare sistem de epurare a apelor uzate și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Rîșca, județul Suceava15.615.436,00
202RÎŞCAReabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Rîșca, comuna Rîșca, județul Suceava739.401,26
203RÎŞCAReabilitare și modernizare dispensar în localitatea Rîșca, comuna Rîșca, judeţul Suceava295.969,42
204SADOVAAlimentare cu apă în Comuna Sadova4.001.752,84
205SADOVAPoduri din b.a peste râul Sadova în comuna Sadova1.611.546,00
206SATU MAREReabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Țibeni, comuna Satu Mare, județul Suceava2.248.743,00
207SATU MAREReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, județul Suceava1.022.924,00
208SIMINICEAConstruire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială Siminicea, din comuna Siminicea, jud. Suceava215.980,00
209SLATINAÎnființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare a apelor uzate în localitățile Găinești și Slatina, comuna Slatina, județul Suceava15.012.651,00
210SLATINAPod peste Suha Mică la intrarea în localitatea Găineşti, comuna Slatina, județul Suceava1.119.896,00
211STRAJAReabilitare, modernizare, dotare și extindere Şcoala gimnazială Dimitrie Onciul, comuna Straja, județul Suceava3.578.084,00
212STROIEŞTIÎnființare sistem de epurare a apelor uzate și înființare sistem de alimentare cu apă, în comuna Stroiești, județul Suceava14.065.800,00
213STROIEŞTIReabilitare și modernizare dispensar medical uman în comuna Stroiești, Județul Suceava555.730,00
214STROIEŞTIRealizare podeț în comuna Stroiești, Județul Suceava559.300,00
215STULPICANIExtindere rețea alimentare cu apă. Mărire capacitate sursă. Realizare racorduri canalizare menajeră în Aglomerarea I Stulpicani, comuna Stulpicani, Județul Suceava5.276.679,00
216STULPICANIReabilitare și modernizare dispensar medical în localitatea Stulpicani, județul Suceava473.937,00
217STULPICANIConsolidare și reabilitare poduri în comuna Stulpicani, județul Suceava6.409.340,00
218SUCEVIŢAModernizare și extindere infrastructură apă potabilă în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a506.895,00
219SUCEVIŢAModernizare și extindere infrastructură canalizare și stație de epurare în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a506.895,00
220SUCEVIŢAConstruire grup sanitar școala Voievodeasa, comuna Sucevița, județul Suceava933.516,00
221SUCEVIŢAGrădiniță cu program normal, 3 grupe, Sucevița932.183,00
222ŞARU DORNEIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei județul Suceava1.563.731,00
223ŞCHEIAÎnființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în satul Mihoveni, comuna Șcheia, județul Suceava12.665.071,00
224ŞERBĂUŢIÎnființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Șerbăuți, județul Suceava13.187.525,00
225TODIREŞTIReabilitare, modernizare și extindere școala ”I.V. Rachieru” Soloneț, comuna Todirești, județul Suceava3.494.098,00
226TODIREŞTIReabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială ”Vasile Bumbac” Costîna, comuna Todirești, județul Suceava2.124.656,00
227TODIREŞTIReabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială Părhăuți, comuna Todirești, județul Suceava1.284.310,00
228TODIREŞTIReabilitare, modernizare și extindere școala Todirești, comuna Todirești, județul Suceava4.143.954,00
229TODIREŞTIAmenajare podeț în comuna Todirești, Județul Suceava545.139,00
230UDEŞTIReabilitare și modernizare drumuri comunale în localitățile Reuseni, Plăvălari, Luncușoara și Udești, comuna Udești, județul Suceava4.793.832,00
231ULMAReabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Lupcina, comuna Ulma, județul Suceava1.490.951,00
232ULMAReabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ulma, comuna Ulma, județul Suceava1.407.199,00
233VADU MOLDOVEIÎnființare sistem de alimentare cu apă în satele Dumbrăvița, Nigotești, Mesteceni și Ioneasa în comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava10.667.748,00
234VADU MOLDOVEIReabilitare și modernizare dispensar medical în localitatea Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava556.491,00
235VALEA MOLDOVEIAmenajări exterioare la școala cu clasele I-IV Mironu, comuna Valea Moldovei, județul Suceava435.560,00
236VALEA MOLDOVEIDotare cu mobilier și lucrări exterioare la grădinița cu program normal comuna Valea Moldovei, sat Mironu, județul Suceava195.550,00
237VAMAExtindere rețea de alimentare cu apă, sat Vama și Strîmtura,comuna Vama, județul Suceava6.393.920,00
238VAMAReabilitare și modernizare Şcoala gimnazială ”Iorgu G. Toma”, comuna Vama, județul Suceava1.347.538,00
239VATRA MOLDOVIŢEIConstruire drum, pod și apărări de maluri pe râul Moldovița în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava6.716.420,00
240VEREŞTIDemolare corp centrală termică, modernizare, eficientizare termică, dotare și echipare corp școală, modernizare teren sport, construire corp centrală termică în satul Verești, comuna Verești, jud. Suceava3.972.915,00
241VEREŞTIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Corocăiești, comuna Verești, județul Suceava785.935,00
242VICOVU DE JOSConstruire Grădinița nr.2 și rebilitare școala cu clasele I-IV, comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava1.199.780,22
243VICOVU DE JOSConstruire Grădinița nr.3, comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava şi branşament electric1.240.635,89
244VOITINELConstruire grup sanitar și centrală termică la Școala Gimnazială Voitinel, în comuna Voitinel, județul Suceava519.239,69
245VOITINELModernizare drumuri comunale și vicinale și poduri peste pârâul Voitinel în comuna Voitinel, județul Suceava6.434.322,00
246VOLOVĂŢModernizare drumuri comunale în comuna Volovăț, Județul Suceava1.656.185,00
247VULTUREŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Valea Glodului, comuna Vulturești, județul Suceava1.606.554,74
248VULTUREŞTIReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Giurgești, comuna Vulturești judeţul Suceava1.035.551,09
249VULTUREŞTIReabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Osoi, comuna Vulturești, județul Suceava493.940,44
250ZAMOSTEAReabilitare termică și dotare a Şcolii cu clasele I- VIII din comuna Zamostea, judeţul Suceava588.931,00
251ZAMOSTEAReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Zamostea, comuna Zamostea, județul Suceava1.252.011,00
252ZAMOSTEARefacere pod peste pârâul Baranca la km 0+940 pe DC 36L în comuna Zamostea, județul Suceava727.217,00
253ZAMOSTEAReabilitare termică a clădirii - sediu primărie din comuna Zamostea, județul Suceava216.461,00
254ZVORIŞTEAReabilitare și modernizare spații afectate desfășurării activității cabinetelor medicale în localitatea Zvoriștea, comuna Zvoriștea, județul Suceava530.000,80