Ministerul Educației a dispus anularea evaluărilor realizate asupra activității manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali și inspectorii şcolari generali adjuncți, anunțând că procesul de evaluare urmează să fie reluat.

Apreciat cu ”nesatisfăcător”, calificativ care este echivalent cu demiterea din funcție, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, prof. Gheorghe Lazăr, își poate continua astfel mandatul.

Acesta a obținut la evaluarea activității sale, din anul școlar 2016-2017, 67 de puncte din 100 posibile, ulterior acesta contestând raportul de evaluare.

Privind situația la nivel național, ministerul de resort ar fi vrut să îndepărteze mai mulți inspectori şcolari, toți notați cu „nesatisfăcător” în urma evaluării anuale, deşi aceştia au fost numiţi prin concurs.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației, Corpul de Control al ministerului a depistat o serie de nereguli care au dus la vicierea procesului de evaluare. În acest context, se vor efectua cercetări asupra faptelor care au condus la vicierea procesului, în vederea stabilirii răspunderii disciplinare a persoanelor care se vor dovedi vinovate.