Având în vedere contextul actual al măsurilor impuse la nivel național de prevenire a infectării cu coronavirus,Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a dispus luarea tuturor măsurilor de igienă strictă, dar și de suspendare a unor activități.

În plus, din data de 12 martie, la sediul DGASPC Suceava s-au luat mai luat un set de măsuri preventive:

  - Intrarea în sediul DGASPC Suceava se face doar pe intrarea principală și doar pentru cazurile care nu pot fi amânate, iar, în acest caz, fiecare persoană solicitantă este preluată de către serviciul la care apelează, personalul din cadrul serviciilor luând toate măsurile de precauție și igienă necesare.

- Cât privește activitatea Serviciilor de Evaluare Complexă Adulți și Copii, Secretariatului Comisiilor de specialitate și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Suceava, pentru evitarea aglomerației și a deplasărilor inutile, instituția a solicitat primăriilor preluarea de la persoanele adulte cu dizabilități și de la părinții copiilor cu dizabilități documentele necesare încadrării în grad de handicap, împreună cu cererea completată și semnată de beneficiar sau reprezentantul legal și transmiterea acestora instituției prin fax, poștă sau email: pentru copii: sec_copii_sv@dgaspcsv.ro, pentru adulți: sec_adulti_sv@dgaspcsv.rosau printr-un reprezentant al primăriei.

- Pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav care nu și-au ridicat biletele pentru transport interurban cuvenite, acestea pot transmite o cerere (însoțită de copia CI și a certificatului de handicap) prin poștă sau poștă electronică (office@dpcsv.ro), iar instituția va transmite persoanei solicitante aceste bilete, prin intermediul reprezentantului primăriei sau prin poștă.

-  Certificatele de handicap se vor transmite către beneficiari, copii și adulți cu dizabilități, de către Secretariatul Comisiilor de specialitate, numai prin poștă. 

- Audiențele de la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap se suspendă până la data de 31 martie 2020.

-  În perioada 10-31 martie 2020 se suspendă activitatea centrelor de zi pentru copii și adulți și se redistribuie personalului din aceste centre în cadrul serviciilor de tip rezidențial: Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul Complexului Bijdorp, Centrul de zi pentru adulți cu dizabilități din cadrul Complexului Bijdorp, Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Complexului Bijdorp, Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, pentru copiii din comunitate.

-  Activitatea Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru minorul abuzat, neglijat sau exploatat Suceava rămâne neschimbată, cu mențiunea că orice minor adus în regim de urgență trebuie consultat inițial în UPU Suceava, pentru a evita orice îmbolnăvire a colectivității în care va intra.

„Pe această cale facem apel la responsabilitate și calm, împreună trebuie să luăm toate măsurile care se impun în vederea limitării deplasărilor inutile, pentru protecția propriei persoane și a membrilor familiei, pentru evitarea aglomerației și folosirea, pe cât posibil, doar a canalelor de comunicare care nu presupun contactul direct: poștă, fax, telefon, email”, transmite conducerea instituției.