„Dialogul proiectelor educative”, ediția a IV-a, sub egida „Un secol de trăiești, un secol să înveți!”, se va desfășoară online, joi, 10 decembrie 2020, începând cu ora 14.00. Evenimentul este inițiat de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava și a pornit de la nevoia de a promova și disemina proiectele educative desfășurate de unitățile școlare din județ, oferind posibilitatea valorizării rezultatelor acestora în noi contexte de învățare, și totodată oferă premise pentru viitoare colaborări în scopul dezvoltării instituționale.

„Dialogul proiectelor educative” se desfășoară în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Asociația „Proiect Pro Europa”.

„Rezultatele proiectelor educative sunt valorizate și apreciate la nivel județean, experiența lor contribuind la un real schimb de experiență, la cristalizarea valorilor unei echipelor de proiect și a rolurilor pe care și le asumă pentru atingerea obiectivelor propuse”, după cum a spus coordonatorul proiectului, inspectorul școlar Tatiana Vîntur.

Proiectele desfășurate în perioada septembrie 2019 – august 2020 vor primi trofeul de „Laureat” „Dialogul proiectelor educative” pentru următoarele categorii: Proiecte educative – Echipa de proiect; Proiecte educative – Coordonator de proiect; Consiliere și orientare; Consiliul elevilor; Creator de educație; Cultural artistic – arte  vizuale; Cultural artistic – folclor; Educație pentru mediu; Educație la distanță; Educație nonformală; Învățare online – blog; Noile educații – Educație financiară; Noile educații – educație juridică; Publicații; Parteneriatul școală – familie; Responsabilizare socială; Sport; Tehnico – științific; Știință și tehnologie; Școala altfel – online; Școala de vară – online. Invitații evenimentului sunt: Mihai Dimian – prorector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Emil Ursu – Muzeul Bucovinei Suceava, Carmen Steiciuc – Teatrul „Matei Vișniec” Suceava, Liliana Orza – ANITP – Centrul Regional Suceava, Cornelia Dincă – președintele Centrului Carpato Danubian de Geoecologie, Angela Zarojanu – președintele Asociației SEVA, Elena Manuela David – director Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Ionuț Epureanu – IPJ Suceava, Daniela Ceredeev – Asociația „Proiect ProEuropa”.

Sunt invitați să participe reprezentanții proiectelor înscrise în concurs, coordonatorii de proiecte și programe educative, profesorii metodiști – educație permanentă, membrii consiliului consultativ – educație permanentă, directorii și cadrele didactice din palatul/cluburile copiilor, cadre didactice, părinți, coordonatorii programului Eco-Școala (pentru școlile evaluate/reevaluate în 2020).

Programul cuprinde momente artistice susținute de Școala Gimnazială „Ion Ciurea” Fălticeni, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Clubul Copiilor Vatra Dornei, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. Înscrierea participanților la eveniment se face accesând link-ul: https://docs.google.com/document/d/1PCUpuj-pdjApLpChZPsSXN6nX6jQqevs_fpcrqK8ZI4/edit.