Sucevenii care vor să obțină permisele de conducere și intenționează să folosească un certificat judiciar în format electronic pentru întocmirea dosarului trebuie să se reîntoarcă la poliție pentru a obține un certificat în format clasic, pe hârtie. Asta în condițiile în care există prevederi legale care permit folosirea certificatelor judiciare electronice, însă în același timp Serviciile de Permise de Conducere și Înmatriculări nu au posibilitatea de arhivare electronică, neexistând o reglementare expresă în acest sens. În aceste condiții, toți cei care au scos certificate judiciare în format electronic trebuie să facă totuși un drum până la poliție pentru a-l obține în format pe hârtie, iar apoi cu acesta să se deplaseze la sediul Serviciului de Permise pentru completarea dosarului.

Trebuie spus că potrivit prevederilor Legii nr. 3/3 ianuarie 2023 pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar s-a introdus un articol în care se precizează că „la solicitarea persoanelor fizice sau juridice (...) certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

În același timp, potrivit prevederilor unui ordin al ministrului Afacerilor Interne, dosarul de examinare în vederea obținerii permisului de conducere trebuie să conțină extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate. Mai mult, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de acesta. De asemenea, în cazul în care se solicită obținerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar trebuie să conțină câte o fotocopie a extrasului de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate. Fotocopia se realizează de serviciul public comunitar. În același timp, atunci când în cadrul procedurilor realizate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne este necesară reutilizarea înscrisului în formă electronică, sub forma unei copii pe suport de hârtie, deținătorul care realizează imprimarea înscrie mențiunea „conform cu originalul” și o certifică prin semnătură olografă, iar originalul înscrisului în format electronic va fi păstrat conform regulilor în vigoare și nu va fi substituit prin copia pe suport de hârtie. În aceste condiții, potrivit unei informări oficiale, până la reglementarea expresă a posibilității arhivării documentelor electronice la nivelul structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a asigurării respectării condițiilor de gestionare a arhivării acestor documente, certificatul de cazier judiciar în formă electronică nu poate fi folosit în momentul de față în vederea constituirii dosarului de examinare pentru obținerea permisului de conducere.