Preşedintele Klaus Iohannis a transmis luni Parlamentului pentru reexaminare Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2016, unele prevederi ale legii fiind "de natură să creeze probleme în aplicare şi să afecteze calitatea învăţământului", scrie Mediafax.Unul dintre punctele aflate în expunerea de motive a preşedintelui Klaus Iohannis se referă la evaluarea criteriile şi metodologia de evaluare, care sunt stabilite prin ordin de ministru, pe baza consultărilor cu "ARACIS, CNATDCU,CNCS etc".. Şeful statului susţine că abrevierile precum "etc." indică o "lipsă de precizie şi de claritate"."Legea supusă reexaminării introduce, prin art. I pct. 6 un nou alineat, (44), la art. 158 din Legea nr. 1/2011, care prevede că sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe baza consultărilor ARACIS, CNATDCU, CNCS etc. şi alte agenţii internaţionale înregistrate în EAQR. În opinia noastră, trimiterea la abrevieri precum «etc.» şi la sintagme generale, precum «alte agenţii» denotă lipsă de precizie şi de claritate a normei", precizează Administraţia Prezidemţială.