Ziua de naştere a celui care a fost numit, pe drept cuvânt, „Luceafărul poeziei româneşti” este și Ziua Culturii Naționale, ca un prinos de cinstire dăruit „poetului nepereche” al literaturii române, personalitate emblematică pentru valorile culturii noastre naţionale.

Pentru școala românească, această zi este un eveniment de sărbătoare. Este ziua în care rafinăm cuvântul românesc, ziua când puterea rostirii se înmiește miraculos. Ziua când suntem împreună în miezul cuvintelor eminesciene, căci pentru „omul deplin al culturii românești” „a trăi” a însemnat construirea unui edificiu cultural pe care sperăm ca nimeni să nu-l prihănească. 

Nicio personalitate a culturii româneşti nu a reuşit să exprime mai bine spiritualitatea poporului român. De aceea, această vastă personalitate, acest geniu scriitoricesc, mare iubitor de neam și patrie, apărător al credinței poporului său, plăsmuitor de rostire românească autentică, trebuie înveșmântat în cuvintele noastre de mulțumire, aducându-i mereu și mereu un luminos omagiu. Celebrându-l pe Eminescu, celebrăm cultura națională, zestrea spirituală a poporului român, pe care „poetul nepereche” a întruchipat-o în opera sa fără egal.

Cum altfel s-ar fi putut numi Cabinetul de limba și literatura română de la Colegiul Tehnic Rădăuți, inaugurat și sfințit în ziua celebrării „celui mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată pământul românesc”, dacă nu MIHAI EMINESCU?!

Doamna prof. dr. Aurica Daneliuc, cea care a realizat și dotat cabinetul, l-a conceput ca un cadru care să ofere ambianța și condițiile necesare unei învățări active, atractive, care să pună la dispoziția elevilor informații interesante, făcându-i să trăiască starea de a întreba, dorindu-se stimularea elevilor pentru lectură, meditație, creativitate, trăiri afective. Profesoara a dorit ca pictura murală din cabinet să fie „asemenea unei cărți cu file inundate de lumina cuvântului, în care sunt așternute, prin imagine, poemele eminesciene.”

Ziua de 15 ianuarie a fost special aleasă pentru inaugurarea Cabinetului de limba și literatura română „Mihai Eminescu”, întru cinstirea Poetului, a Geniului, a Nemuritorului Luceafăr. Ca prinos de cinstire dăruit Poetului, dar și școlii, părintele stareț Nectarie Clinci de la Mănăstirea „Sihăstria Putnei” a săvârșit, alături de ceilalți prelați prezenți la eveniment, sfințirea noului spațiu – climat viu de învățătură, de formare și modelare în spiritul limbii și culturii românești.

La eveniment au participat oaspeți de seamă: arhimandritul Nectarie Clinci, starețul Mănăstirii „Sihăstria Putnei”, preotul Ionel Constantin Maloș, protopop de Rădăuți, prof. Cristi-Gabriel Hurjui, consilier eparhial la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prof. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct, IȘJ Suceava, doamnele profesoare Tatiana Vîntur, Mihaela Acatrinei, Beatrice Filipiuc - inspectori școlari, IȘJ Suceava. De asemenea, au fost prezenți, alături de conducerea colegiului, mulți profesori, cadre nedidactice și un număr impresionant de elevi din clasele liceale și profesionale.

Momentul literar-muzical „Închinare la Luceafăr”, concep și coordonat de prof. dr. Aurica Daneliuc, a adus cu sine semnul prețuirii pentru cel care a veșnicit limba română.

Pentru patruzeci de minute, doisprezece recitatori au făcut mărturisirea că Eminescu nu a murit, ci trăiește în cerescul vieții noastre, că suntem bogaţi prin faptul că-i aparţinem, bogaţi prin faptul că ne aparţine. „Închinare la Luceafăr” a însemnat închinare la lumina nemuritoare a cuvântului eminescian, la geniul lui creator! A însemnat închinare la zidirea poeziei, scrisă și rescrisă pe crengi de tei, pe vârfuri de plopi, în toamnă târzie, la marginea mării, în tânără dimineață, în foșnetul codrului și-n sunet de bucium... în sufletul nostru! Fondul muzical (Gheorghe Zamfir - „Doina de jale”, „Balada” lui Ciprian Porumbescu, „Rapsodia română” de George Enescu, Doina și Aldea Teodorovici – „Eminescu”, Alexandru Zărnescu - „Dor de Eminescu”, Adriana Ausch - „O, rămâi, rămâi la mine”) a amplificat emoția momentului, fiind liantul dintre text și sonoritatea muzicală.

Profitând de cadrul sărbătoresc creat cu prilejul inaugurării și sfințirii Cabinetului de limba și literatura română, coordonatorul SNAC al colegiului, prof. dr. Aurica Daneliuc, a dorit să premieze voluntarii școlii – elevi și cadre didactice – ca semn al recunoașterii muncii lor, al interesului cu care au participat la activitățile desfăşurate în cadrul Proiectului educațional „Fapta bună – puntea (în)spre noi înșine”, al contribuţiei la promovarea valorilor umanitare de voluntariat. A fost momentul când doamna inspector Tatiana Vîntur a înmânat elevilor și profesorilor voluntari diplome de merit și premii în cărți, apreciind participarea activă a acestora la viața comunitară, evidențiind educația în spiritul valorilor morale, marcând însemnătatea iubirii, bunătății, prețuirii, toleranței și respectului față de semeni.

Fiind Ziua Eminescu și Ziua Culturii Naționale, organizatoarea evenimentului, prof. dr. Aurica Daneliuc, a dorit ca, în cadrul festiv existent, să vorbească despre inițierea unui concurs județean de cultură generală, adresat elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, și anume „Cultul Soarelui în folclorul și arta populară românească”. Inițiatoarea concursului a specificat că „elevii care prețuiesc și respectă moștenirea culturală vor avea posibilitatea să se afirme la acest concurs, care a fost conceput ca o modalitate de a cunoaște și a recunoaște patrimoniul cultural material și imaterial al românilor, întrucâta înțelege bine cultura și civilizația unui popor este absolut necesară cunoașterea în profunzime a manifestărilor sale spirituale, a istoriei lui, ceea ce presupune contactul nemijlocit atât cu creațiile literare culte, cât și cu cele folclorice, cu rezultatele muncii omului.”

Luările de cuvânt din partea tuturor oaspeților prezenți la eveniment au emoționat asistența. Fiecare dintre invitați a apreciat elogios modul cum a fost celebrat marele nostru poet, prilej de a reafirma valoarea culturii în societate și de a promova interesul pentru literatură și artă. Oaspeții au reiterat ideea că, prin omagierea lui Eminescu, Colegiul Tehnic Rădăuți își reînnoiește angajamentul față de promovarea culturii și păstrarea patrimoniului său literar pentru generațiile viitoare.

În cuvântul său, organizatoarea evenimentului a dorit să aducă mulțumiri tuturor acelora care i-au fost alături în demersul său: „Cu multă prețuire, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor, pentru prezența la activitatea noastră, pentru frumoasele și emoționantele cuvinte adresate, pentru permanenta susținere a inițiativelor educaționale, pe care noi, la nivelul școlii, ne străduim a le da valoare. Mulțumesc, de asemenea, conducerii Colegiului Tehnic Rădăuți, care întotdeauna a sprijinit orice demers educațional inițiat, acordându-ne încredere și înțelegere. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a dat binecuvântarea Sa, pentru ca astăzi să ne bucurăm de prezența părintelui stareț Nectarie Clinci, a părintelui protopop Ionel Constantin Maloș și a domnului consilier eparhial Cristi-Gabriel Hurjui. Tuturor vă urez «La mulți ani culturali autentici, limpezi, profunzi și netrecători!»”

Activitatea s-a încheiat prin cuvântul doamnei director Mihaela Moisiuc, care a punctat, la rândul său, însemnătatea zilei de 15 ianuarie în sufletul și în conștiința neamului românesc, mulțumind oaspeților pentru prezență și organizatoarei evenimentului pentru realizarea cabinetului și pentru frumoaselor activități dedicate Zilei Eminescu și Zilei Culturii Naționale.

A consemnat prof. dr. Aurica Daneliuc