Mii de agenți economici din domeniul forestier riscă să aibă paralizate toate activitățile, de la finele acestei săptămâni, dacă nu vor transmite la timp informațiile necesare pentru a putea utiliza noua versiune a sistemului de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase - SUMAL.

“SUMAL 2.0 va deveni operațional începând de sâmbătă, 31 octombrie, iar toți operatorii economici care desfășoară activități în domeniul exploatării masei lemnoase, depozitării, prelucrării și comercializării, vor trebui să utilizeze acest nou sistem. În caz contrar nu își vor putea desfășura activitatea. Mai exact, nu vor putea opera intrările și ieșirile de material lemnos”, a atenționat șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel.

Importanța înregistrării datelor agenților economici în noul program informatic rezultă clar numai dacă ținem cont de faptul că în județul Suceava, care are cea mai mare suprafață împădurită din țară, funcționează peste 1200 de agenți economici direct interesați să poată emite documente de intrare și ieșire a materialelor lemnoase, la care se adaugă și cele peste 40 de ocoale silvice, de stat și private.

Avertismentul conducerii Gărzii Forestiere Suceava este valabil și în celelalte  patru județe în care își desfășoară activitatea – Bacău, Botoșani, Iași, Neamț.

Unul dintre elementele de noutate introduse de către SUMAL 2.0 este introducerea în sistem a transportatorilor de materiale lemnoase.

“Noul sistem obligă la introducerea, în vederea monitorizării, a operatorilor economici care efectuează exclusiv transport de materiale lemnoase. Noul sistem apare ca o necesitate de întărire a măsurilor de control, de monitorizare a traseului lemnului, de la pădure până la utilizatorul final”, a spus inspectorul șef  Mihai Gășpărel, care va reveni cu detalii despre noul SUMAL după ce va deveni funcțional pentru toată lumea.

“Important este acum ca utilizatorii economici să vină spre noi cât mai repede cu datele, pentru că în situația în care vor veni cu toții în ultima zi, se va bloca activitatea. De fapt, își vor bloca singuri activitatea, acesta este riscul.

Noi introducem datele pe măsură ce vin, personalul GF Suceava a primit dispoziție să efectueze introducerea datelor în flux continuu, pe măsură ce ajung, dar e important și ce face operatorul economic, să nu lase totul pentru ultima zi. Nu vrem să se ajungă în situația în care de la 31 octombrie vor fi surprinse transporturi fără documente, pentru că nu au avut cum să le emită, mai ales că pentru tot ce reprezintă cantități peste 10 metri cubi se întocmește dosar penal – a devenit infracțiune, conform prevederilor noului Cod Silvic”, a declarat reprezentantul Gărzii Forestiere Suceava.

 

Ce au de făcut agenții economici și ocoalele silvice, pentru a exista în SUMAL 2.0

În vederea transferului eficient și fără perturbarea activității, între cele două sisteme, cel vechi, SUMAL și cel nou, SUMAL 2.0, este important ca operatorii economici să respecte recomandările formulate de autoritatea publică centrală și Garda Forestieră.

Toți operatorii economici aflați în baza de date a instituției au fost notificați cu privire la apariția noii aplicații și li s-a solicitat depunerea, în format exclusiv electronic, a documentelor necesare înregistrării:

1. cererea scrisă (se găsește în format electronic, online).

2. documentul de înființare a persoanei juridice.

3. atestatul de exploatare – în cazul celor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră și au calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire primare, completat la zi.

4. Copie a certificatului constatator emis de ONRC.

5. Copie după cartea de identitate a conducătorului persoanei juridice.

Datele vor fi trimise către Gărzile Forestiere județene, competente teritorial, pe adresele de email create special în acest scop, pentru județul Suceava fiind  gfsumal2.0sv@gmail.com.

Pentru o corectă introducere a datelor în sistem, trebuie parcurse două etape: 1. furnizarea datelor solicitate prin adresa Gărzii Forestiere, cu mențiunea că adresa de mail trebuie să fie corectă, deoarece parolele de acces le vor fi furnizate pe respectiva adresă de mail.

2. După ce GF va introduce în sistemul electronic datele furnizate, urmează validarea depozitelor de masă lemnoasă.

Metodologia de utilizare a SUMAL 2.0 se găsește, pentru consultare publică,  atât pe siteul Ministerului Mediului, cât și pe cel al Gărzii Forestiere Suceava, care a transmis operatorilor economici interesați și a afișat online o serie de informații importante, un manual de utilizare a programului și modelul de cerere, în același timp, manifestându-și disponibiliatea de a comunicare în format electronic, permanent, pentru a evita blocarea activităților economice din domeniu.