Conștientizarea, eliminarea blocajelor, condiționărilor de pe liniile genealogice ale părinților sunt principala modalitate prin care ne putem elibera total de marea parte a dezechilibrelor, limitărilor și afecțiunilor ce se manifestă în ființa noastră și la care de cele mai multe ori nu le putem identifica cauzalitatea.

Rădăcinile arborelui familial coboară transgenerațional și la o analiză atentă în cadrul ședințelor terapeutice putem identifica la anumite niveluri o simptomatologie ce se regăsește în particularitățile comportamentale, în gândurile și trăirile din prezent și își are sursa în problemele nesoluționate ale generațiilor din urmă.

Puțini dintre noi conștientizează tensiunile interumane din cadrul a diferite generații (certuri, conflicte ce au rămas nesoluționate și în care participanții au păstrat până în clipa morții stări de furie, supărare, neiertare, amărăciune neexteriorizată etc.) sau intervențiile arbitrare ale unor membri ai familiei asupra altora (îngrădiri ale libertății de a alege, de a se manifesta natural etc.) sau afecțiunile ce au apărut datorită unor încălcări grave ale legilor armoniei și care s-au manifestat și la anumiți membri ai generațiilor următoare (bolile de familie) sau comportamentele dizarmonioase manifestate de părinți ori alte rude se pot manifesta prin comportamentul, trăirile și gândurile noastre și ne pot influența cursul poveștii noastre de viață.

Toate aceste „rădăcini uscate, ofilite” ale arborelui genealogic care ne influențează negativ pe planul echilibrului energetic cât și comportamental, afectiv și mental pot fi purificate, revitalizate, vindecate și armonizate prin multe metode, diferite ca grad de eficacitate. Este important să ținem seama de faptul ca eliberarea de aceste „lanțuri transgeneraționale” se poate realiza eficient doar când realizăm o purificare și o armonizare energetică pe nivelurile ființei noastre. Se cuvine deci să ținem cont de faptul că anumite conjuncturi de viață, anumite afecțiuni, patimi, defecte comportamentale etc. care se repetă din generație în generație pot să dispară doar atunci când acordăm acestui proces terapeutic importanța cuvenită.

Din punctul nostru de vedere, considerăm purificarea transgenerațională ca fiind demersul terapeutic de cea mai mare însemnătate pe care îl poate realiza cineva pe parcursul vieții sale, beneficiile fiind multiple, ele se desfășoară simultan în trei dimensiuni: trecut, prezent și viitor. Noțiunile de trecut, prezent și viitor sunt ceva ce ne ajută să percepem etapele vieții, succesiunea lor, dar în realitate, trecutul și viitorul se contopesc într-un prezent etern. Pentru a înțelege acest concept al celor trei dimensiuni vă sugerăm să vă imaginați timpul ca un coridor energetic nesfârșit unde nu putem vorbi de trecut, prezent și viitor, ci doar de un prezent continuu. Fiecare acțiune a noastră declanșează modificări în acest fluid energetic care afectează simultan tot ce a fost, este și va fi pe linia noastră genetică.

Una din modalitățile cele mai simple și mai la îndemână de terapie este iertarea. În cadrul exercițiului terapeutic vom urmări să ne relaxăm și să transmitem iertare asupra noastră, asupra liniilor genetice ale mamei și ale tatălui. Vom urmări mereu ca aceste gânduri de iertare să fie autentice, din inimă. Multe persoane consideră că sunt iertătoare, dar de fapt doar transmit la nivel mental gânduri de iertare, fără ca acestea să aibă și încărcătura emoțională esențială pentru a declanșa procesul de vindecare.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com