„Şcoala din Stroieşti”

Despre şcoala din Stroieşti aflăm că în anul trecut a fost cercetată de mai mulţi de 260 de şcolari. Şcoala a avut numai doi învăţători, venindu-se deci pentru un învăţător mai mult de 130 de elevi. Cu un număr atât de mare de elevi nu se poate ca instrucţia să dea succese mulţămitoare numai cu doi învăţători puşi într-un fel de robie egipteană, lăsându-i pe capul unuia câte 130 de elevi”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul III, nr. 60, Cernăuţi, Duminică 1/13 August 1893.

 

„Faptele grăiesc”

Propaganda politică de la sate, numai pe ici pe colo, se mai face cu vorbe sforăitoare, şi demagogie deşanţată. Politicienii demni şi conştienţi îşi organizează partizanii la înţelegerea problemelor vitale ale neamului şi mai ales la deprinderea simţului demnităţii şi moralităţii civice. Hotărâţi, naţionaliştii înlocuiesc complet vorba - oricât de mângâietoare ar fi ea - prin aspre tabere de muncă. Aşa s’au putut înălţa şi sfinţi opere neisprăvite sau mult dorite de săteni; o troiţă la Bosanci, un mormânt al eroilor la Liuzii Humorului, o casă pentru invalizi la Băişeşti şi o biserică la Gura Solcii”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 32, 1 August 1936.

 

„Viaţă nouă la Vicovu de Jos”

Trecînd pe uliţele satului zăreşti aparatele de radio prin ferestrele larg deschise ale caselor. În total avem 260 de posesori de astfel de aparate. Vreo 70 de gospodine fac să zumzăie plăcut maşinile de cusut. Satul se poate mîndri şi cu noua casă de naşteri, ridicată prin contribuţia voluntară a cetăţenilor, şi cu cele patru săli de clasă date nu de mult în folosinţă. Satul, în care nu s-a aprinsese nu de mult niciodată lumina electrică, a fost racordat la sistemul energetic naţional. Din treaptă-n treaptă, urcă acum Vicovu de Jos contrastînd cu realitatea dinaintea eliberării, cînd anii se scurgeau cenuşii”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5175, Suceava, Sîmbătă 1 august 1964.