„În preajma vizitei regale” (II)

„În tot timpul vizitei regale, şefii de unităţi şi întreg personalul din subordine sunt datori să fie la post şi să aducă la curent toate lucrările, având la dispoziţie tot materialul documentar şi informaţiunile ce privesc serviciile şi atribuţiile lor. Este o datorie de onoare ca Bucovina să se prezinte din toate punctele de vedere în condiţiunile cele mai bune şi cele mai strălucitoare. Bucovina nu trebuie să rămână numai o veselă grădină, ci şi o grădină bine îngrijiră şi raţional administrată. Cu ocazia înaltei vizite regale, se vor face în Bucovina mari manifestaţii ecumenice şi culturale. La Suceava se va sărbători, în prezenţa Majestăţii Sale Regele, aniversarea a 75 de ani de la înfiinţarea Liceului greco-oriental, vajnic focar de limbă şi cultură românească pe vremea stăpânirii străine. La Rădăuţi se face inaugurarea parcului sportiv al ţinutului şi se va organiza şi o splendidă expoziţie de animale bovine şi cabaline”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4645, 17 Septembrie 1935.   

 

„Egale în drepturi”

„În regiunea noastră, 28 de femei sînt deputate în sfatul popular regional, 164 în sfaturile populare raionale, iar în sfaturile populare comunale, ale oraşelor de subordonare regională şi raională au fost alese 1823 deputate. Sute de femei din regiunea noastră au fost decorate cu <Ordinul Muncii> şi <Medalia Muncii>. În acest an au fost decorate 27 de femei, activiste pe tărîm social, care au primit înalte distincţii”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2749, Suceava, Duminică 23 septembrie 1956.