„Realizări de gospodărie obştească în comuna Straja” (I)

„Comuna Straja din judeţul Rădăuţi, fruntaşă odinioară prin o desvoltare importantă a industriei lemnului, ajunsese în pragul ruinei din pricina administraţiei potlogăreşti a câtorva saltimbaci politici, care s’au perindat la conducere. Învrăjbeala politică între săteni, promovată cu atâta nechibzuinţă de către demagogii partidelor, semănase ura între ei, în aşa măsură că se omora frate cu frate. Februarie 1938 a pus capăt acestui dezmăţ prin venirea d. Gh. Ionescu ca primar al comunei Straja, persoană străină patimilor politice, care, în decurs de un an, a schimbat cu totul, înspre bine, imaginea acesteia”.

„Suceava”, Anul I, nr. 264, 19 Noemvrie 1939.

 

„Staţie de 110 kv”

„Muncitorii, tehnicienii şi inginerii de construcţii montaj energetic Suceava au obţinut un nou succes în muncă. Ei au dat în folosinţă staţia de 110 kv de la Tarniţa, pe santierul complexului minier Leşul Ursului. Noua staţie asigură energia electrică pentru majoritatea instalaţiilor importante de pe şantier, printre care staţia de preparare a minereului, staţia de pompare a apei de la Brăteasa şi altele. Odată cu punerea sub tensiune a staţiei de 110 kv s-a dat în folosinţă şi o linie electrică de 6,5 km, precum şi posturile trafo de la flotaţia de minereu Tarniţa şi de la şantierul de locuinţe Ostra”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5265, Suceava, Sîmbătă 14 noiembrie 1964.