„Staţiunea balneo-climaterică Iacobeni”

Staţiunea balneo-climaterică Iacobeni  se deschide la 1 Iunie, pregătindu-se în stabilimentul nou construit. Veţi avea parte de băi de apă sulfuroase radioactive şi de băi de arnică cu adaosuri de sare şi cetină. Sezonul: între 1 Iunie şi 30 Septembrie. Restaurante şi locuinţe ieftine, muzică, variate distracţii şi excursii”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul IX, nr. 174, 16 Mai 1930.

 

„Petrecerile poporale”

Înainte de războiul mondial se aranjau petreceri poporale la care participau toţi Românii, fără deosebire. Petrecerile se desfăşurau cu un plan instructiv şi, aş putea spune, educativ, în adevăratul înţeles al cuvântului. Timpul aranjărilor era de regulă o sărbătoare şi petrecerea dura de la orele 2:00 la 9:00. La ora 9:00, muzica intona marşul de plecare şi toată lumea părăsea locul petrecerii cu voie bună şi cu amintiri şi impresii frumoase. Apoi petrecerile se aranjau rar. Astăzi se face cu totul altfel, petrecerile poporale durează toată noaptea, când e timpul de odihnă, şi o nouă zi de muncă pentru gospodari şi gospodine. Ba, se întâmplă că petrecerile poporale au loc sâmbătă seară spre duminică. Cel ce a petrecut noaptea în atmosferă plină de praf, în ziua de duminecă, când în biserică se face slujba Dumnezeiască, doarme. Ba, sunt cazuri că petreceri, nunţi chiar, se aranjează în timpul de post. Şi cazurile acestea nu sunt izolate.”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4565, Mai 1935. 

 

„Poluare”

La Iţcani, în apropiere de podul de peste apa Sucevei, IGO a închiriat o rampă pentru descărcarea produselor petroliere. După ani de zile, în jurul rampei s-a format un adevărat lac de combustibil. Pe lângă primejdia permanentă a unui incendiu pe care o prezintă, se aduc daune cu urmări greu de prevăzut. O fîntînă din apropiere a fost poluată iremediabil. Poluarea se poate extinde la întreaga pînză freatică din adîncimea straturilor pămîntului”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6036, Suceava, Vineri 12 mai 1967.