„Ce se va întâmpla cu Bucovina”

Această întrebare agită din nou jurnalele din capitala ţării şi trebuie să mărturisim că întrebarea este îndreptăţită. Dacă dorinţa naţională a Polonilor şi făgăduinţele ce li s’au făcut ajung să se îndeplinească prin înfăptuirea unui stat polon care să cuprinsă şi întreaga Galiţia, Bucovina, atunci rămâne fără legătură directă cu cealaltă parte a imperiului. Situaţia ajunge şi mai încurcată dacă se realizează aspiraţiunile Ucrainilor din Galiţia, cari cer cu toată stăruinţa ca din teritoriul ucrain din estul monarhiei să se formeze o provinţă ucraină.

Compatrioţii noştri ucraini doresc şi ei, precum nici nu s’ar putea altfel, să facă parte din această nouă „Ucraina Austriacă”, numai că nu prea voesc să se mulţumească cu frontiera firească ce se sfârşeşte pe malul stâng al Prutului şi al Ceremuşului, ci arată pofta de a coborî hotarul până dincoace de apa Siretiului, ceea ce în urmă ar încăpea în concepţia modernă a paşnicilor rectificări de frontieră. Oricum, noi vom fi pe fază şi ne aşteptăm ca deputaţii noştri din parlament vor şti să prevadă şi să prevină”.

„Viaţa Nouă”, Anul V, Nr. 2, 9 Iunie 1918.      

 

„Popas la cabanele turistice”

Cel ce a urcat serpentinele Mestecănişului, în drumul spre Vatra Dornei sau dinspre Iacobeni, venind către Suceava, va fi poposit fără îndoială la frumoasa cabană ridicată pe culmea cu acelaşi nume. Cabana dispune de un restaurant modern utilat cu mobilier nou şi este bine aprovizionată cu tot ceea ce este necesar drumeţilor a căror sete şi poftă de mîncare este stimulată de lungimea drumului şi de aerul tare al munţilor. Cei ce doresc să petreacă o noapte pe Mestecăniş pot să se odihnească aici, cabana putînd caza 12 drumeţi. Camerele elegante, care au primit încă din anul trecut mobilier nou - studiouri pentru una sau două persoane, mese, scaune - oferă tot confortul pentru turişti. Recent, aici au fost făcute cîteva amenajări care sporesc gradul de confort şi ospitalitate al cabanei”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5139, Suceava, Sîmbătă 20 iunie 1964.