Ediția a V-a a Simpozionului național „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc” organizat de biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, în perioada 15-17 iulie a.c., a fost evenimentul la care un eseu transmis de dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec pentru această conferință a fost adoptat ca „manifest în sprijinul lecturii”. Inițiativa a venit din partea directorului bibliotecii USV, prof. univ.dr. DHA Sanda-Maria Ardeleanu. Sub titlul, „Lectura – urgenţă naţională, biblioteca – centru vital de promovare a cărţii”, cunoscutul dramaturg rădăuțean stabilit în Franța a arătat că „nu este acelaşi lucru dacă unui copil i se citeşte povestea Cenuşăreasa sau dacă i se arată filmul făcut de Walt Disney după această poveste a Fraţilor Grimm”. „Să presupunem că o sută de copii ascultă lectura acestei poveşti fără să fi văzut filmul. Dacă li se cere apoi să o deseneze pe Cenuşăreasa, vom avea o sută de portrete diferite ale personajului, în funcţie de imaginaţia fiecărui copil. O sută de copii care văd filmul fără să fi citit povestea, dacă li se cere să o portretizeze pe Cenuşăreasa, vor desena acelaşi lucru, adică vor reproduce imaginaţia casei de filme Disney. Această experienţă simplă (care trebuie să rămînă imaginară), spune tot despre raportul dintre cuvînt şi imagine. Fără lecturi, fără poveşti citite, fără un raport solid cu cartea, conceptele nu se dezvoltă în mintea copilului şi nici nu se consolidează limba. Or, absenţa gîndirii conceptuale frînează atît imaginaţia, cît şi spiritul critic”, arată Matei Vișniec. În absența lecturii, spune Matei Vișniec,  „societatea construieşte mutanţi umani, sclavi ai industriei de divertisment”, industrie aflată în „luptă surdă, în general invizibilă”, cu şcoala și care „fură timpul copiilor”.  

·        Conferințe, lansări de carte, vernisaj de pictură, proiecții de filme, în programul simpozionului

„Dacă ar putea, Imperiul mediatic de divertisment ar închide bibliotecile şi ar suprima cărţile”, crede Matei Vișniec despre „mercenarii” acestuia.  „Cînd un copil se împrieteneşte cu cartea, această prietenie durează o viaţă. Mai rămîne ca noi, adulţii, să ştim să-i ghidăm pe copii spre astfel de prietenii”, „biblioteca trebuie să-şi asume mai mult decît oricînd un rol de rezistenţă culturală, iar bibliotecarul trebuie să imagineze continuu strategii subtile, inteligente, pentru a-i scoate pe copii şi pe tineri din ghearele inamicului ei numărul unui: Imperiul industriei de divertisment şi al tehnologiilor ludice”, a afirmat dramaturgul.

De asemenea, Matei Vișniec este de părere că „edilii care nu acordă un spaţiu convenabil bibliotecii sunt complicii (voluntari sau involuntari) ai maşinii de spălat creiere”, „iar ţările în care copiii nu citesc pregătesc de fapt mînă de lucru necalificată pentru o economie globală inegalitară”. „România a furnizat deja în străinătate între trei şi patru milioane de perechi de braţe necalificate. Acest fenomen trebuie să înceteze pentru că altfel însăşi identitatea noastră va intra într-o zonă de umbră. Pe fondul fenomenului de globalizare economică şi mediatică, biblioteca face parte din ceea ce aş numi ultimele bastioane ale rezistenţei culturale şi umaniste: cărţile mai pot frîna tendinţa de construire a unui om global, adică fără memorie, fără busolă morală şi fără identitate”, a mai arătat cunoscutul dramaturg.

Menționăm că ediția din acest an a simpozionului anual al bibliotecii USV a avut tema: „Noi modalități de prelucrare şi transmitere a informației în instituțiile de educație și cultură”, în format hibrid, on-site și on-line. Au participat personalități ale culturii și educației din instituții de prestigiu din țară și din Italia, Grecia, Ucraina și R. Moldova, profesori din învățământul universitar și preuniversitar, directori de bibliotecă, reprezentanți ai minorităților etnice din România, artiști plastici, scriitori, publiciști, sociologi, cercetători, bibliotecari, doctoranzi, masteranzi, studenți.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT., Asociația Bibliotecarilor din România – A.B.R. și Casa Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava. Manifestarea cuprinde comunicări științifice, lansări de carte, difuzarea unor filme documentare, conferința „Dante e Traiano”, susținută de prof. univ. dr. Livio Zerbini, de la Universitatea din Ferrara, vernisaj de expoziție de pictură, excursie documentară, vizitarea bibliotecii USV.