„Un pasager suspect”

La gara din Iţcani a fost arestat dilele trecute un pasager suspect. Arestatul e un Rus, a petrecut timp îndelungat în Moldova şi acum voia să treacă în Austria. La el s’au aflat mai multe documente, din care se pare a fi întemeiată presupunerea că ar fi culpabil de spionagiu”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul I, nr. 10, Cernăuţi, Duminică 2/14 Iunie 1891.

 

„Din Câmpulung”

Şedinţa Comitetului Judeţean <Mormintele eroilor>, constituit sub preşedinţia d-lui Prefect al judeţului C. Leontieş, a hotărât, la propunerea preşedintelui, amenajarea la cimitirul din localitate a unei troiţe - monument în cinstea eroilor căzuţi în cuprinsul judeţului. Costul acestui monument şi cel al lucrărilor de amenajare este asigurat prin donaţia făcută comitetului de către Prefectura judeţului şi prin colecta făcută personal de dl. Prefect. Executarea lucrărilor a şi început”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4572, 3 Iunie 1935. 

 

„Economisire”

„Întreprinderea de industrie locală <23 August> din oraşul Gura Humorului are şi o secţie de confecţii. La această secţie a fost depăşit planul de confecţii în luna mai cu 215 buc. la halate din doc, cu 200 buc. la halate din postav şi cu peste 200 buc. şalopete.

Printr-o mai justă îmbinare a tiparelor de croit s-a reuşit, ca la confecţionarea unei şalopete din doc lat de 1,40 m,  să se economisească câte 80 cm.p.Prin aceasta numai în luna mai s-au economisit peste 16.000 cm.p. de material”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3884, Suceava, Vineri 3 iunie 1960.