“Din trecutul nostru” (I)

Generalul Spleny, primul guvernator al Bucovinei, nu e numai un excelent funcţionar administrativ, ci în primul rând şi un talent organizatoric, un spirit de fină diplomaţie, care, înzestrat cu un solid fond de cultură, ştie a aprecia deplin însemnătatea şcoalei, nu numai ca mijloc de luminare, ci prin aceasta de cucerire şi de consolidare de stat. Atenţiunea lui se concentrează mai întâiu asupra păturei mari ridicate a neamului moldovenesc din Bucovina, asupra boierilor, mazililor şi clerului. Într’un memoriu adresat consiliului marţial de pe lângă curtea din Viena (1779), se tânguieşte că nobilimea Bucovineană, 197 boieri şi mazili, are prea puţină cunoştinţă de literatură. Singura excepţie e eruditul boieriu Vasile Balş, care pe lângă limba moldovenească mai cunoaşte şi alte limbi şi are bune cunoştinţe de drept, ceea ce-l învredniceşte să fie aşezat în funcţie de căpitan ţinutal (Kreishauptmann) al Bucovinei”.

„Viaţa Nouă”, Anul V, nr. 6, 7 Iulie 1918.

 

„Ziua Constructorului”

Îi sărbătorim azi pe zidari, montori, instalatori, tîmplari, proiectanţi, pe toţi oamenii muncii de pe şantiere, omagiindu-le strădaniile şi împlinirile, dăruirea cu care au înălţat impunătoarele cetăţi industriale ale Sucevei, mii de apartamente, lăcaşuri ale culturii şi sănătăţii, impetuozitatea cu care au schimbat din temelii înfăţişarea acestor locuri. Mîndria constructorilor suceveni are, în contextul marilor înnoiri petrecute sub ochii fiecăruia dintre noi,  un suport trainic, concret: importante capacităţi de producţie şi social-culturale puse în funcţiune la termen, stadii avansate la alte numeroase obiective aflate în execuţie, remarcabile progrese calitative”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6717, Suceava, Duminica 20 iulie 1969.