„Ştirile false ale ruşilor” (I)

„Ruşii răspândesc, cu toate mijloacele şi cu mare ispravă de bani, informaţiuni despre ororile comise de trupele şi autorităţile austriece în Bucovina. Se pretinde că mai ales Românii au să sufere mult sub regimul austriac. Sute de execuţiuni ar fi avut loc una după alta, iar totul ar fi abia la început, şi vremuri grele ar veni pentru locuitorii Români. Cu toate că scopul acestor calomnii bădărane este prea lesne de înţeles se declară în modul cel mai hotărât că toate informaţiunile ruseşti de acest fel sunt născocite de-antregul”.      

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 146, Suceava, 1 Noemvrie 1914.

 

„Parcul Muncitorilor”

În cadrul acţiunii de înfrumuseţare a oraşului Suceava au fost amenajate parcuri şi grădini noi, dintre care <Parcul Muncitorilor> este un adevărat loc de odihnă şi recreere...În cadrul lucrărilor de refacere a oraşului s’au executat, numai în câteva luni, lucrări de pavaj în suprafaţă totală de 8400 mp, cifră deosebit de edificatoare dacă o comparăm cu cei 3500 de mp de pavaj executat în timpul celor 20 de ani de guvernare <istorică>, când la conducerea Primăriei oraşului se perindau reprezentanţii regimului burghezo-moşieresc, străin de nevoile populaţiei şi de problemele edilitare ale oraşului”.

„Lupta Poporului”, Anul III, nr. 392, Noiembrie 1948.