„Mecanizare”

Nu de mult, în parcela Ghervasan (I.F. Rădăuţi) a fost instalat un funicular care transportă materialul lemnos din pădure direct în depozitul de buşteni al Fabricii de cherestea Suceviţa. Executarea acestei mecanizări are o importanţă deosebită. Zilnic se transportă în fabrică câte 100 metri cubi de buşteni”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4379, Suceava, Ianuarie 1962.

 

„BTT transmite...”

„Odată cu înfiinţarea Comitetului Provizoriu al Frontului Salvării Naţionale din cadrul Agenţiei BTT Suceava s-a acţionat intens pentru ca activitatea turistică şi de agrement a judeţului Suceava să intre în firescul ei.

Câteva obiective principale pe care şi le propune acest comitet provizoriu:

  • iniţierea unei mişcări în rândul tineretului indiferent de categoria socială, apartenenţa etnică, confesiune religioasă
  • - crearea de asociaţii, cluburi ale tineretului, la nivelul tuturor colectivelor de muncitori, ţărani, elevi, muncitori etc.
  • contactul nemijlocit cu frumuseţile naturale ale judeţului, precum şi ale întregii noastre patrii
  •  cunoaşterea adevăratelor valori ale culturii şi istoriei naţionale de pe întreg teritoriul ţării
  • extinderea activităţilor de petrecere a timpului liber şi recunoaşterea sensului lor profund umanist: sportul, muzica, dansul să fie accesibile şi orientate spre descentralizare”.

Activităţile caselor de cultură ale tineretului, ale cluburilor pentru tineret, agrement, au fost preluate de către Biroul de Turism pentru Tineret, care va funcţiona ca structură specializată în acest sens, asigurând administrarea bazei materiale destinate educării şi recreării tineretului, urmărind realizarea în acest an a unor importante lucrări de modernizare şi dotare a bazelor turistice de la Suceava şi Gălăneşti şi a caselor tineretului şi cluburilor de la Fălticeni, Rădăuţi, Gura Humorului, Solca”.

„Tinerii Revoluţiei”, Organ de presă liber pentru tineretul judeţului Suceava, Nr. 3, 19 ianuarie 1990.