„Amintire din munţii Bucovinei”

 

„De aici drumul duce tot pe lângă Pârăul Caselor şi trecând dintru început tot printre poiene verdi şi fânaţe mirositoare, valea se îngustă, priveliştea se micşurează; în dreapta ni răpesce privirile Dealul - Vergilor cu minunatele lui formaţiuni muntoase; în stânga ţintim cu admirare ochii noştri la Pietrele-arse cu creştetul lor ascuţit şi coastele lor pripuroase şi dogorite, ear’ dinaintea noastră o parte a Rarăului se ridică maestuos deasupra celorlalţi munţi şi ne atrage privirile noastre pline de uimire”.

„Revista politică”, Anul II, nr. 13, Suceava, Noemvre 1887.

 

„Pe şantierul Leşul Ursului...”

 

Muncitorii, tehnicienii şi inginerii de construcţii montaj energetic Suceava au obţinut un nou succes în muncă. Ei au dat în folosinţă staţia de 110 kv de la Tarniţa, pe şantierul complexului minier Leşul Ursului. Noua staţie asigură energia electrică pentru majoritatea instalaţiilor importante de pe şantier, printre care staţia de preparare a minereului, staţia de pompare a apei de la Brăteasa şi altele. Odată cu punerea sub tensiune a staţiei de 110 kv s-a dat în folosinţă şi o linie electrică de 6,5 km, precum şi posturile trafo de la flotaţia de minereu Tarniţa şi de la şantierul de locuinţe Ostra”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5265, Suceava, Noiembrie 1964.