„Către sprijinătorii dispăruţi”

 

„Hotărâţi a ne face datoria menţinerii unei gazete româneşti în Suceava şi pentru suceveni, nu ne impresionează, prea mult, nepăsarea unora, care, pentru un modest abonament, ne refuză gazeta, renunţând astfel a i se asigura tipărirea...Ni se zguduie însă sufletul când <Suceava> se reîntoarce la redacţie purtând dureroasa crestătură în viaţa ce i-a sprijinit un an întreg apariţia: mort. De aceea piosul nostru gând se îndreaptă, cu începerea noului an, către sprijinătorii dispăruţi”.

„Suceava”, Anul II, Nr. 23, 1 Februarie 1936.

 

„Filatura Fălticeni”

 

În prima parte a lunii ianuarie, la Filatura de in şi cînepă din Fălticeni s-au întîmpinat mari greutăţi în realizarea sarcinilor de producţie pricinuite de temperatura scăzută care provoca fibrei o mare uscăciune...Prin racordarea la reţeaua de alimentare cu gaz metan, la data de 15 ianuarie, s-a adaptat şi cel de-al doilea cazan necesar termoficării întreprinderii. Se asigură astfel încălzirea normală a secţiilor şi halelor”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4712, Suceava, Vineri, 1 februarie 1963.