La concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din şcolile din județul Suceava, au fost validate dosarele a 123 de candidați, după cum urmează : 86 pentru funcția de director și 37 pentru funcția de director adjunct. Menţionăm că în Suceava există 107 posturi vacante, din care 77 de director (5 – liceu, 8 - grădiniță, 1 - clubul copiilor, 2 - club sportiv, 61 - gimnaziu) şi 30 de director adjunct (10 - gimnaziu, 20 - liceu).

Proba scrisă este programată pentru luni, 17 iulie, la Colegiul Economic “Dimitrie Cantermir” Suceava. Candidaţii vor mai avea de susţinut proba de evaluare a CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului) şi un interviu (în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale).

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi „admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte.

Potrivit IŞJ Suceava, concursul se organizează în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3969 / 30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.