697 de candidaţi vor o carieră didactică și s-au înscris pentru a susţine, în acest an, concursul de ocupare a posturilor în învăţământul preuniversitar, pentru aceştia fiind disponibile doar 82 de posturi care pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată (ca titular).

Examenul scris este programat pentru miercuri, 12 iulie, în două centre de evaluare – Colegiul Tehnic <Petru Muşat> Suceava şi Colegiul Tehnic <Alexandru Ioan Cuza> Suceava. Proba scrisă a fost precedată de inspecțiile la clasă.

Cei mai mulți candidați – 114 - s-au înscris pentru a ocupa un post de învățător, pentru aceștia fiind disponibile doar șase posturi stabile.

Concurenţă mare se înregistrează și pentru catedrele de educatori, pentru care s-au înscris 98 candidați, pe cele 16 posturi cu viabilitate mai mare de 4 ani.

La educație fizică și sport sunt opt posturi disponibile și 67 de candidați.

La engleză sunt 49 de înscriși, la matematică sunt 38 de candidați, la geografie sunt 25 de candidați, istorie – 22, psihopedagogie specială – 25, biologie – 16, franceză – 16, mecanică – 11, religie ortodoxă – 12.

Rezultatele se vor afişa pe 18 iulie, iar contestaţiile se vor depune pe 18 și 19 iulie. Notele finale vor fi făcute publice pe 25 iulie. Din 26 iulie încep şedinţele publice de repartiţie pe posturi.

Nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere de 25% în media de repartizare. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la cea practică sau la inspecţia specială la clasă. Cei care vor obţine note mai mici de 5 vor putea ocupa un post de suplinitor.