La Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea a avut loc activitatea „Strălucirea Luceafărului ne apropie!”, pentru a marca Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie), la care au participat elevii clasei a IV-a A. Purtând în piept ecusoane cu „Domnul cel de nemurirea noastră”, elevii, îndrumaţi de învăţătoarea Mihaela Beresca, „s-au apropiat cu pioșenie de paginile de aur ale literaturii eminesciene”.

Acțiunea a debutat cu intonarea cântecului „Eminescu”, după care eleva Șchiopu Sînziana a prezentat succint  activitatea marelui poet.

Poezia de debut, „La mormântul lui Aron Pumnul”, dedicată dascălului venerat, profesor de limba română și „apostol al deșteptării naționale în Bucovina”, a fost intonată de eleva Petraș Tania. Recitalul de poezii a cuprins „în buchet”: „Revedere”, „Freamăt de codru”, „Ce te legeni?”.

Învăţătoarea Mihaela Beresca ne-a spus că „după meditația asupra vieții, dezvăluită de versurile poeziei <Glossă>, recitată de eleva Chișcan Sara, tema iubirii a fost evidențiată prin conținutul poeziilor <Lacul>, <O, rămâi>, în lectura elevelor Stoica Ema și Mihalache Sara”. Elevii s-au străduit să se armonizeze pe acordurile armonioase ale talentatului compozitor Vasile Popovici, în „Sara pe deal”. Cu glasuri pline de emoție  elevii au declamat versuri în care Eminescu elogiază trecutul glorios al neamului și condamnă falsul patriotism al contemporanilor săi. Cu deosebită pasiune, elevii Miler Matei și Foit Fabian „au dramatizat  tabloul bătăliei de la Rovine, dintre Mircea cel Bătrân şi Baiazid, celebrul fragment  din <Scrisoarea III>, în care poetul imaginează un dialog între cei doi conducători militari”.În încheierea activității, „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, poezie recitată de elevele Sava Delia și Lupașcu Lavinia, a adus încă o data în atenție tema patriei  și a spiritului neamului românesc „pe care și George Enescu îl elogia în celebra sa Rapsodie Română Nr. 1,  cu  ale cărei armonii  a fost încununată  atmosfera de o reală sărbătoare”, spune coordonatoarea elevilor. Atitudinea și felul în care s-au pregătit și s-au manifestat elevii au fost răsplătite. Școlarii au primit diplome, dar și aprecieri generoase din partea directorului unității școlare, prof. Sorin Gălățeanu.