Garda de Mediu Suceava a anunțat că a făcut un nou control în teren, pe 7 iunie, la Platforma de stocare deșeuri municipale Rădăuți, administratăde operatorul SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți, unde s-a constatat căsocietatea a continuat activitatea de depozitare a deșeurilor menajere și reciclabile, deși prin actele de control încheiate anterior s-a impus ca măsurăinterzicerea depozitarii, eliminării, stocării și/sau transferului deșeurilor de orice fel pe suprafața platformei respective.

Din luna decembrie a anului trecut, Garda de Mediu a sesizat procurorii cu privire la continuarea activității care cauzează poluareadupădispunerea încetării activității, ceea ce constituie infracțiune în formă continuată.

Garda de Mediu, prin Comisariatul JudețeanSuceava, a încheiat de altfel proces verbal de contravenție în valoare de 50.000 lei –– pentru nerealizarea la termen și în totalitate a masurilor impuse la controalele anterioare, sancțiunea fiind contestată în instanță.   

Pe rolul instanțelor rădăuțene sunt mai multe procese între Servicii Comunale Rădăuți și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava.

O parte din amenzi au fost însă anulate de instanță, în timp ce alte procese figurează încă pe rol.  

”Având în vedere căinstanțele de judecatădin municipiul Rădăuți au anulat sancțiunile aplicate de G.N.M.-C.J. Suceava, existăposibilitatea sănu se asigure condițiile privind un regim sancționator eficient, proporțional, cu efect de descurajare și astfel se poate înlătura efectul disuasiv al sancțiunii”, transmite Garda de Mediu Suceava.