Firmele care vor primi granturi pentru capital de lucru prin programul „IMM Agri-Food” trebuie să semneze și să trimită contractele până luni, 27 iunie 2022. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a spus că în data de 17 iunie, ministerul pe care îl conduce a făcut publică lista cu statusul solicitanților pentru programul IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru) în urma soluționării contestațiilor depuse la pre-evaluarea automată și a anunțat că au fost transmise 3.469 de decizii privind acceptarea de principiu la finanțare.

„Reamintim aplicantilor notificați, în limita bugetului alocat măsurii, că termenul de semnare și transmitere în aplicația informatică a contractelor de acordare a ajutorului de stat este luni, 27.06.2022. Aplicanții vor intra pe www.granturi.imm.gov.ro, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (cont curent sau cont de grant), vor încărca dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat și, ulterior, îl vor transmite în aplicație”, a declarat Cadariu. El a mai precizat că beneficiarii care au îndeplinit toți pașii procedurali, respectiv au semnat și transmis contractul de acordare a ajutorului de stat, vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.