Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret a implementat în acest an școlar proiectul „Oportunități și provocări 2022” în cadrul Programului ERASMUS+. Proiectul se desfășoară sub umbrela acreditării VET Erasmus+. Acreditarea reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate. Perioada de implementare a proiectului mai sus amintit este de 15 luni, între 01/09/2021 și 30/11/2022, cu o finanțare în sumă maximă de 80.340,00 EUR.

Proiectul cu acreditare VET Erasmus+ urmărește:Dezvoltarea competențelor specifice calificărilor din școala noastră pentru sporirea integrării pe piața muncii; Promovarea calității învățământului siretean și recunoașterea rezultatelor învățării din perioadele de mobilitate în străinătate – sistemul ECVET; Sprijinirea dezvoltării profesionale prin participarea la mobilități de formare a personalului VET și realizarea de activități cu accent pe tehnologia viitorului

Echipa de implementare a activităților proiectului este coordonată de doamna profesoară Jeaneta Maidaniuc. Proiectul răspunde nevoilor de formare identificate la nivelul şcolii şi este în acord cu faptul că colegiul siretean este capabil să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Școala noastră dorește creșterea calității în educație, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, astfel încât aceștia să asigure accesul elevilor la informații privind noutățile din domeniul transporturi si auto. Scopul proiectului este de a dezvolta abilitățile și competențele tehnice pentru elevii din învățământul liceal, calificarea tehnician in transporturi, învățământul profesional, calificarea mecanic auto, cât și pentru profesorii de discipline tehnice, responsabilii cu formarea profesională și managerii instituției VET.

Pentru participarea la activitățile acestui proiect au fost selectați elevi și profesori care au participat activ la programul de mobilitate pentru formare profesională după cum urmează: 14 elevi, clasa a X-a, învățământ profesional, domeniul mecanică, calificarea mecanic auto în Spania; 14 elevi, clasa a XI-a, învățământ liceal, domeniul mecanică, calificarea tehnician în transporturi în Spania; 5 profesori din învățământul profesional și tehnic, lideri ai instituției VET, persoane responsabile cu formarea profesională și monitorizare a inserției profesionale în Grecia.

În cadrul acestui proiect primul flux de mobilitate a avut loc în Tesalonic-Grecia, în perioada 28 februarie - 05 martie 2022. Grupul de 5 persoane a fost format din profesori care predau in învățământul profesional și tehnic, responsabilul cu formarea profesională și monitorizare a inserției profesionaleși directorul unității. Pe parcursul a 8 ore pe zi, participanții au desfășurat activități de lucru cuprinzând printre altele: Vizită de lucru la KTEO Autotechnik cu activități axate pe tehnologia viitorului; Vizită de lucru la Liceul Profesional 8, Eykleidis unde profesorii au participat la prezentarea modalităților de funcționare și administrare în școlile grecești. Schimb de experiențe și opinii între colegii celor două țări; Vizită de lucru la Liceul Profesional al II-lea din Evosmos unde profesorii au descoperit noi metode de dezvoltare a competențelor și abilităților practice a elevilor; Vizite de lucru la agenții economici parteneri cu organizația gazdă

În cadrul acestui de-al doilea flux de mobilitate ce a avut loc în Sevilla-Spania, în perioada 08-21 mai 2022 la organizația  Euromind Projects SL, grupul a fost format din 14 elevi, clasa a XI-a, învățământ liceal, domeniul mecanică, calificarea tehnician în transporturiși doi profesori însoțitori. Elevii au desfășurat un stagiu de practică privind desenarea asistată de calculator și sisteme de transport. Pe parcursul a 6 ore pe zi, participanții au desfășurat activități de lucru cuprinzând desenarea 2D și 3D a echipamentelor auto. În a doua săptămână de formare au desfășurat activități practice de identificare și asamblare a echipamentelor auto.

În cadrul acestui de-al treilea flux de mobilitate care a avut loc tot în Sevilla-Spania, în perioada 29 mai - 11 iunie 2022 la aceeași organizație Euromind Projects SL, grupul a fost format din 14 elevi, clasa a X-a, învățământ profesional, domeniul mecanică, calificarea mecanic auto și doi profesori însoțitori. Beneficiarii direcți la mobilitate au desfășurat un stagiu de practică privind dezvoltarea competențelor și abilităților practice corespunzătoare calificării mecanic auto. Pe parcursul a 6 ore pe zi, participanții au desfășurat activități de lucru cuprinzând identificarea mecanismelor și instalațiilor automobilului, lucrări de montare și demontare a echipamentelor auto. Activitățile practice s-au desfășurat la Colegiul Salesianos Trinidad din Sevilla.

Pentru fiecare flux de mobilitate au fost organizate activități culturale care au cuprins excursii de weekend la Malaga și Cadiz, seara tradițională spaniolă, turul orașului Sevilla și arena pentru luptele cu tauri.

Pe termen lung, proiectul va fi valorificat prin folosirea exemplelor de bună practică în activitatea de formare profesională, derularea altor proiecte europene în care să folosim experiența acumulată.

Proiectul va continua până in luna noiembrie 2022 cu activități de diseminare și raportare.

Erasmus reprezintă calea spre succes și oportunitatea de dezvoltare a școlii noastre!

Prof. Aspazia Olar