Compania Națională de Investiții (CNI), care finanțează construcția Spitalului pentru copii și a celui de Boli Infecțioase, în curtea Spitalului Vechi, la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a solicitat extinderea suprafeței alocate acestei investiții cu încă 726 de metri pătrați, pentru amenajarea unei parcări. Investiția în cele două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase este de aproximativ 150 de milioane de euro, conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

CNI, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de achiziție publică a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, a atribuit contractul de servicii și a recepționat documentația elaborată de prestatorul serviciilor, solicitând, în vederea evaluării acesteia, observații din partea beneficiarilor finali ai investiției, Consiliul Județean Suceava și Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. În urma vizitei la fața locului și a unei runde de discuții la Direcția de Sănătate Publică Suceava, la care proiectantul a fost prezent, au fost transmise la CNI mai multe observații și propuneri, între care și necesitatea asigurării numărului de locuri de parcare potrivit reglementărilor urbanistice în vigoare. Ca urmare, CNI a transmis Consiliului Județean Suceava că, în vederea asigurării numărului minim de locuri de parcare, este necesar să se majoreze cu 726 mp suprafața de teren aferentă investiției, de la 15.108 mp, cât este în prezent și cât s-a predat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI, la 15.834 mp.

Deliberativul județean a aprobat, marți, în unanimitate predarea, pe bază de protocol, a amplasamentului, teren în suprafață de 15.834 mp, din totalul de 34.597 mp, proprietate publică a județului Suceava și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, în vederea și pe perioada realizării de către CNI a obiectivului de investiții „Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase”.