CADO (Centrul de Advocacy și Drepturile Omului) reclamă la CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) o școală din județul Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru segregare școlară, pe criteriul etnic, a 44 de elevi de etnie romă care învață într-o sală de sport.

Pe 16 august, CADO a transmis către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării o plângere, semnalând o posibilă faptă de segregare școlară, pe criteriul etnic, din cadrul Școlii Gimnaziale Păltinoasa.

Plângerea are ca reclamați școala în cauză și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Școala Păltinoasa are 3 structuri școlare, printre care și o structură cu clase primare ce deservește cătunul Țîmpoceni, cu populație majoritară de etnie romă, cu situație economică dificilă și izolat din punct de vedere al transportului.

Această structură școlară a fost mutată în anul școlar 2021-2022 în cadrul Școlii Capu Codrului (școala centrală), ca urmare a dezafectării și ulterior a demolării clădirii școlii din cătun.

Cei 44 de elevi de etnie romă au fost mutați în sala de sport a școlii centrale, clădire separată de incinta școlii unde învață elevii majoritari, care nu este încălzită corespunzător iarna și fără acces direct la grupurile sanitare.

Cei 44 de elevi (de la pregătitoare până la cl. a IV-a) sunt organizați într-o singură clasă cu predare simultană.

Potrivit CADO, situația de segregare din această școală are o vechime de cel puțin 7 ani, fiind identificată și semnalată anterior (în anul școlar 2015-2016) tot de CADO în cadrul primului proces de monitorizare a segregării școlare din România, către autoritățile competente, inclusiv IȘJ Suceava, pentru eliminarea situației de segregare, dar fără răspuns. 

Prin plângerea depusă, CADO solicită CNCD-ului constatarea discriminării pe criteriul etnic, sancționarea cu amendă a școlii și a IŞJ Suceava pentru fapta de segregare școlară și recomandarea de integrare fizică și socială a elevilor romi în rândul elevilor majoritari.

Plângerea a fost realizată în cadrul proiectului ”Școala pentru toți copiii!”, derulat de Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.