Solicitarea noastră, adresată în scris Direcției de Sănătate Publică Suceava, în data de 21 octombrie a.c., de a ne comunica numele firmelor și instituțiilor amendate pentru că au încălcat norme de sănătate, sănătate publică și de igienă, a fost înregistrată de DSP ca „petiție”, iar informațiile solicitate au fost catalogate drept „documente interne”. 

În răspunsul care ne-a fost transmis marți, 25 octombrie a.c., DSP ne spune că „având în vedere petiția dvs”, „vă facem cunoscut faptul că  DSP Județeană Suceava are obligația de a pune la dispoziție documente interne doar organelor de urmărire/ cercetare penală, parchetelor de pe lângă instanțele de judecată, poliției și instanțelor de judecată, la solicitarea expresă a acestora”. (n.r. sublinierea aparține DSP)

În continuare ni se enumeră că personalul DSP are obligația de a păstra confidențialitatea și secretul de serviciu și că procesele verbale de constatare, rapoartele de inspecție și procesele verbale de constatare a contravențiilor „se înregistrează, se arhivează și se păstrează în condiții de securitate și confidențialitate”, lucru normal, de altfel. Doar că noi, jurnaliștii, nu am solicitat procesele verbale și rapoartele, ci doar numele firmelor și instituțiilor publice cu nereguli, ce abateri s-au constatat și valoarea amenzii, informații de interes public transmise fără probleme de alte instituții cu atribuții de control, precum Protecția Consumatorului, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Garda de Mediu, Sistemul de Gospodărire a Apelor etc.

DSP ne-a mai comunicat că „datele pe care unitățile inspectate le pun la dispoziția inspectorilor sanitari” sunt, de asemenea, confidențiale și că „datele personale” sunt exceptate de la liberul acces la informații. Noi nu am solicitat nici date ale firmelor puse la dispoziția inspectorilor, nici date personale. În răspunsul transmis de DSP se subliniază că ne-a fost trimis comunicatul de presă referitor la controalele din luna septembrie, când la verificări s-au găsit reactivi expirați în laboratoare de analize medicale, utilizarea de apă neconformă și cabinete medicale în care nu se respectă normele de igienă, comunicat din care lipseau exact informațiile pe care DSP le pretinde a fi confidențiale - numele firmelor și instituțiilor cu astfel de nereguli.

DSP pare a face abstracție că atât pentru firme, cât și pentru instituții prezența pe „lista rușinii” ar fi mai mobilizatoare în a respecta legea decât o amendă de câteva sute de lei. Mai ales că este vorba despre sănătate și oamenii sunt din ce în ce mai atenți căror cabinete și laboratoare de analize medicale li se adresează, la ce școli își dau copiii și dacă sunt în siguranță acolo unde merg.